logo

Dropsy membrán varlat, spermatické šňůry a armády

Mezi poměrně nebezpečné nemoci mužského urogenitálního systému patří vodnatelnost membrán varlat a spermatu. Není proto divu, že branci s touto patologií se snaží zjistit, zda budou mít objektivní důvody, aby nechodili sloužit do armády. Existuje taková příležitost, ale patologická změna u mladého muže musí splňovat řadu požadavků.

Vlastnosti patologie

Manifestace varlat a spermatické šňůry je způsobena skutečností, že se masy exsudátu nebo transudátu začnou hromadit v meningeální dutině varlat. Taková patologie může být výsledkem traumatu a zánětlivých změn ve varlatech, například tuberkulózy, nespecifické epididymitidy, parotitidy. Může to být způsobeno vytvořenými nádory, v některých případech varikokélou.

Hydrokéla může být také vrozená v důsledku otevřených listů v procesu vaginálního typu pobřišnice, když varle sestoupilo do šourku. Tato situace je typická pro děti, proto je obvykle patologie před odjezdem patologie eliminována lékařskými manipulacemi..

Pokud brance není uveden důvod těchto změn, pak bude diagnóza idiopatická hydrokéla. Zvláště nebezpečné je akutní forma onemocnění, která je vyvolána nádorem ve varlatech. V tomto případě bude nutná propíchnutí vodnatelnosti a aspirace tekutiny, po které je palpací stanovena příčina onemocnění..

Určení možnosti, že nebude odveden do armády

Když je stanovena diagnóza, která indikuje kapání membrán varlat a spermatické šňůry, je možné, že branec obdrží podle výsledků vyšetření kategorii „B“. Toto není kategorie odvodů, což znamená, že mladý člověk má omezenou způsobilost pro službu. Přiřazuje se, pokud existuje onemocnění v rekurentní formě, když byl proveden druhý chirurgický zákrok. V tomto případě může být vodnatelnost jednostranná nebo dvoustranná. Objem kapaliny musí být větší než 100 ml.

Pokud v případě onemocnění nejsou pozorovány funkční poruchy a samotná vodnatelnost je charakterizována objemem tekutiny až 100 ml, je branec uznán za vhodného pro službu s přiřazením kategorie „B-3“. V takovém případě se musí připravit na včasné odeslání na jednotku.

Aby bylo pravděpodobné, že obdržíte kategorii bez odvodu, je nutné poskytnout členům lékařské komise podpůrné dokumenty - ambulantní kartu s anamnézou onemocnění a propuštění.

Berou varlata s vodnatelností?

Doba čtení: min.

Dropsie varlat a armády - půjde mladý muž sloužit, pokud mu bude diagnostikována taková nemoc? Berou v armádě varlata - tato otázka je obvykle relevantní pro matky, z nichž mnohé se snaží chránit svého syna před armádou, zvláště pokud potřebuje sloužit v mladém věku a těm, kteří mají diagnostikovanou.

Název službyCena
Počáteční konzultace s urologem-andrologem3190 rub.
Počáteční konzultace s urologem2400 rublů.
MAR test1 000 rublů.
Spermogram1 990 rublů.
Nespecifická stimulace komplexu spermatogeneze III2100 rublů.
Diagnostická biopsie varlat20 000 rublů.
Ultrazvukový urologický expert2750 rublů.
Studie fragmentace DNA spermatu SCD7150 rub
Studie fragmentace DNA spermatu TUNEL s gradientem8 000 rublů.
Studie fragmentace DNA spermatu TUNEL bez gradientu8800 rub.
Urologický ultrazvuk s dopplerometrií3 300 rub.
Ultrazvukový urologický expert2750 rublů.

Dropsie varlat: jsou vzati do armády?

Aby byl mladý muž osvobozen od branné povinnosti, je nutné předložit příslušné lékařské dokumenty, které potvrdí, že u pacienta došlo k relapsu po sekundární, jinými slovy opakované léčbě. Kromě toho by tato léčba měla být prováděna pomocí chirurgického zákroku. Objem kapaliny musí přesáhnout 100 ml.

Dropsie varlat a armády: vojenská služba

Hydrocele a armáda je něco, co se může stát velkou překážkou pro člověka, který se chystá spojit svůj život s vojenskou kariérou. Proč? Faktem je, že ve vyšších vojenských vzdělávacích institucích je zpravidla nutné vstoupit v dobrém zdravotním stavu. Abych byl přesnější, jedná se o základní požadavek na přijetí. Jinak bude prostě nemožné zvládnout vojenskou profesi..

Kromě toho, jak je uvedeno výše, pokud dojde k relapsu po operaci a objem tekutiny přesáhne 100 ml, nebude možné vůbec vstoupit.

Článek 73. Nemoci mužských pohlavních orgánů

Přečtěte si pozorně článek!

Chcete-li správně určit, zda je váš případ vhodný pro tento článek Plány nemocí, musíte jasně porozumět pojmům a definicím v článku. A také je musíte správně porovnat s lékařskými dokumenty..

Pokud máte nějaké potíže, můžete se zdarma poradit s lékařem, pro toto klikněte na ODKAZ

Název onemocnění, stupeň dysfunkce

Článek
jízdní řády
nemoci
Kategorie
vhodnost pro
vojenská služba
§ 73.Nemoci mužských pohlavních orgánů:
a) s významnou dysfunkcí;"D"
b) se středně závažnou dysfunkcí;"V"
c) s lehkou dysfunkcí;"V"
d) za přítomnosti objektivních údajů s menšími klinickými projevy"B-3"

Článek pojednává o benigní hyperplazii, zánětlivých a jiných onemocněních prostaty, vodnatelnosti varlat, orchitidě a epididymitidě, nadměrné předkožce, fimóze a parafimóze a dalších onemocněních mužských pohlavních orgánů.

U onemocnění mužských pohlavních orgánů se podle svědectví vyšetřovaných nabízí chirurgická léčba. V případě neuspokojivých výsledků léčby nebo odmítnutí léčby se provádí vyšetření v závislosti na stupni funkčních poruch.

Položka „a“ zahrnuje:

 • stupeň III benigní hyperplazie prostaty s významnou dysfunkcí moči s neuspokojivými výsledky léčby nebo odmítnutím;
 • nepřítomnost penisu proximálně k úrovni koronárního sulku.

Položka "b" zahrnuje:

 • benigní hyperplázie II. stupně se středně závažnou dysfunkcí moči (přítomnost zbytkové moči více než 50 ml) a komplikacemi onemocnění (akutní retence moči, kameny močového měchýře, záněty horních a dolních močových cest);
 • chronická prostatitida vyžadující hospitalizaci 3 nebo vícekrát ročně;
 • recidivující (po opakovaném chirurgickém ošetření) jednostranný nebo bilaterální vodnatelnost testikulárních membrán nebo spermatické šňůry s objemem tekutiny více než 100 ml;
 • skrotální nebo perineální hypospadie;
 • nepřítomnost penisu na úrovni koronárního sulku.

Jediná recidiva vodnatelnosti membrán varlat nebo spermatické šňůry není základem pro použití bodu „b“.

Položka "c" zahrnuje:

 • stupeň I benigní hyperplazie prostaty;
 • píštěl močové trubice od kořene ke středu penisu;
 • zadržování varlat v břišní dutině, tříselných kanálech nebo na jejich vnějších otvorech;
 • zadržení jednoho varlete v břišní dutině;
 • chronická prostatitida s prostatickými kameny.

Položka „d“ zahrnuje:

 • vodnatelnost varlat nebo spermatické šňůry s objemem tekutiny menším než 100 ml, fimóza a jiná onemocnění mužských pohlavních orgánů s menšími klinickými projevy;
 • zadržení jednoho varlete v tříselném kanálu nebo na jeho vnějším otvoru;
 • chronická prostatitida se vzácnými exacerbacemi.

Fáze benigní hyperplazie prostaty je určena následujícími kritérii:

Fáze I - poruchy močení s úplným vyprázdněním močového měchýře;

Fáze II - přítomnost zbytkové moči více než 50 ml, opakovaná akutní retence moči, kameny močového měchýře, zánět horních a dolních močových cest;

Fáze III - významné poruchy vylučování moči v případě neuspokojivých výsledků léčby nebo odmítnutí léčby (úplná dekompenzace funkce močového měchýře).

Absence jednoho varlata po jeho odstranění v důsledku nemocí (nespecifických a benigních), poranění nebo jiného poškození se zachovanou endokrinní funkcí, stejně jako hypospadie na koronárním sulku nejsou důvodem pro použití tohoto článku, nezasahuje do vojenské služby a přijetí do armády vzdělávací zařízení.

Při absenci jednoho varlata a poklesu endokrinní funkce jediného varlata je učiněn závěr o kategorii způsobilosti k vojenské službě na základě článku 13 v odstavcích „a“, „b“ nebo „c“ v závislosti na stupni dysfunkce.

Rozumíte všemu v tomto článku Plány nemocí?

Pokud máte sebemenší pochybnosti, je lepší se poradit s lékařem - to vám pomůže ušetřit spoustu času a úsilí a pravděpodobně vás to zachrání před armádou. Pomocí tohoto ODKAZU se můžete zdarma zeptat lékaře

Berou v armádě varlata? Nebudu dělat žádné operace)

Gyyy... A co, neexistují jiné způsoby, jak odmítnout? Dropsy a křečové žíly způsobují neplodnost a další problémy spojené s hormony, které produkují vajíčka, pokud je to tak, aby se z Mony stala dívka.
Zde se přečtou šance, které využijí
http://www.gvka.ru/zakon/rasp/rasp14/

Článek 73. Nemoci mužských pohlavních orgánů:
Položka "b" zahrnuje:
stupeň II benigní hyperplazie prostaty se středně závažným poškozením vylučování močí (přítomnost zbytkové moči do 50 ml);
chronická prostatitida vyžadující hospitalizaci pacienta 3 nebo vícekrát ročně;
recidivující (po opakovaném chirurgickém ošetření) jednostranný nebo oboustranný vodnatelný pokles membrán varlat nebo spermatické šňůry s objemem tekutiny více než 100 ml.

Vezmou do armády varlatní nemoci?

Před odvedením do armády je každý muž povinen podstoupit lékařskou prohlídku - jedná se o tradiční a nedílnou fázi, v níž se rozhoduje o dalším osudu člověka. Tento postup slouží zájmům obou stran: pro brance, který není schopen vykonávat vojenskou službu, je to příležitost k potvrzení jeho nezpůsobilosti, pro stát, který zastupuje komisariát, je to příležitost identifikovat podvodníky, kteří prostě nechtějí sloužit. Regulace lékařských vyšetření je dnes tak hluboká, že může být velmi obtížné porozumět každé konkrétní otázce. Koneckonců úkolem lékařů v komisi je provést dokumentární a povrchní vyšetření, nikdo nepochopí a konkrétně nebude hledat váš problém. Proto je důležité, aby rekrut předem předem porozuměl stavu svého těla..

Zvláště „bolavým“ tématem pro většinu mužů jsou problémy s genitáliemi, nejčastěji s varlaty. Ačkoli jsou méně časté a nemusí mít ani přímý negativní dopad, rekruti se za to velmi stydí. V takových případech byste proto měli vědět, jaké důvody jsou vyňaty ze služby a které ovlivňují kategorii fitness.

Důležité! Dokumenty, které již byly přineseny, hrají důležitou roli při lékařské prohlídce ve vojenské registrační kanceláři. Informace o vašich problémech proto musí být plně shromážděny již šest měsíců před navrhovaným návrhem. Koneckonců, pouze pro ně bude přidělena další zkouška.

Vodnatelnost

To, zda přijmou do armády kapky varlat, závisí na formě nemoci - pokud je v přírodě jediné nemoci a není doprovázeno velkým množstvím nahromaděné tekutiny, branec může jen stěží počítat s jednoduchou odkladem. Obecně je toto onemocnění nejvíce „neškodné“ ze všech problémů s genitáliemi mužů. Není doprovázeno vysokým rizikem ztráty části orgánu, poranění tkáně a dokonce i vnější příznaky po operaci je extrémně obtížné zaznamenat. Nemoc probíhá většinou klidně a vyžaduje pouze léky, méně často - na speciálním zařízení.

Zajímavý! Tento problém se vyskytuje pouze u 1% mužů na Zemi a pouze několik z tohoto počtu vyžaduje chirurgický zákrok. Zároveň se zpožděním léčby můžete získat vážnější problémy - pokuste se problém vyřešit před armádou.

Významné komplikace jsou zde možné pouze neprofesionální punkcí k uvolnění tekutiny - v tomto případě se může začít hromadit krev, což je již nebezpečné pro reprodukční funkci. V takové situaci již probíhá vážnější chirurgický zákrok, ale i za těchto podmínek je nepravděpodobné, že budete propuštěni z vojenské služby..

Aby kapička varlat poskytla výjimku ze služby, musí mít často se opakující povahu - relapsy a objem nahromaděné tekutiny musí být alespoň 100 mililitrů. To jsou již poměrně velké problémy s reprodukční funkcí, které jsou extrémně vzácné. V ostatních případech neexistují žádná speciální omezení ve srovnání se zcela zdravými branci..

Varikokéla varlat

Krevní oběh v genitální oblasti je nejnebezpečnější sférou, protože často i bez zjevných známek a vjemů u člověka nedochází správně. Pokud jsou žíly v normálním stavu, nejsou žádné problémy, ale v posledních letech se počet mladých lidí trpících patologickým rozšířením cév v oblasti třísla výrazně zvýšil. Když k tomu dojde v blízkosti spermatické šňůry, vyvíjí se varikokéla..

Toto onemocnění je obvykle rozlišeno do tří stupňů, v závislosti na stupni křečových žil a možné metodě detekce. Obvykle se používá klasifikace daná Světovou zdravotnickou organizací. Navrhuje rozdělit nemoc tímto způsobem:

 • první stupeň je nejméně nebezpečný pro lidské zdraví, zvětšení žil na něm není viditelné pouhým okem, navíc není na pohmat patrné. Lze jej detekovat pouze speciální metodou nebo vyšetřením;
 • druhý stupeň - neexistují také žádné vizuální projevy nemoci, profesionál však bude tápat po problémovém bodě a určí nemoc;
 • ve třetím stupni onemocnění je situace extrémně obtížná, rozšířené žíly "vyčnívají" skrz kůži šourku, pacient pociťuje bolestivé pocity a lékař ani nepotřebuje palpaci, ale problém může pocítit i obyčejný člověk.

Druhý a třetí stupeň onemocnění nejčastěji znemožňuje další službu, protože existuje vysoké riziko ztráty varlat nebo rozvoje neplodnosti. Pouze v případě, že pacient úmyslně odmítne okamžité ošetření ve druhé fázi, lze nastavit kategorii B-3 (omezení typů vojsk, kde může sloužit brance). U třetího stupně, potvrzeného osvědčeními lékařů, je nemožné přijmout službu. Z toho vyplývá, zda jsou varlata do varlat zahrnuta do armády, závisí pouze na konání brance. Pokud shromáždí potřebné dokumenty a přijme ošetření - alespoň v této odvodové kampani je považován za propuštěného.

Chybějící varle

Nejstrašnější věcí pro muže je ztráta varlat - i když je tento problém vrozený a nebyl spojen s negativními vjemy, každý muž se ho pokusí skrýt před cizími lidmi. Mnohým se zdá, že taková situace je jednoznačně vyňata ze služby, ale v praxi je to komplikovanější. To, zda vstoupí do armády s jedním varlatem, závisí na dvou faktorech:

 • důvody rozvoje nemoci;
 • stav brance.

Pokud je příčinou vrozená patologie, která nemá žádné negativní důsledky, zjevně neexistují žádná omezení hovoru. Koneckonců, osoba, která je zvyklá žít v takovém stavu, je docela schopná vydržet nezbytnou fyzickou aktivitu a subjektivní obavy a rozpaky by neměly ovlivnit verdikt lékařské rady.

Kryptorchismus je retence varlete v břišní dutině, když nesestoupí na své „správné“ místo v šourku. V tomto případě se nedoporučuje vystavovat ho těžkým nákladům, proto jsou do armády odváděni s určitým omezením typu vojsk. Například nebudou postaveni jako výsadkář nebo ponorka, ale jako běžná jednotka jako řidič - zcela a bez obtíží. Samozřejmě, pokud branec potřebuje chirurgický zákrok nebo neodkladnou léčbu, bude mu udělen odklad, ale nebude mu udělena úplná výjimka..

Pouze pokud došlo ke ztrátě varlat v důsledku chirurgického zákroku po úrazu nebo nemoci a tento postup způsobil komplikace stavu těla, bude lékařská rada povinna jej klasifikovat jako nepoužitelný. Pokud se však osoba po operačních postupech zcela vzpamatovala, nejsou v provozu žádné překážky..

Hydrocele a armáda - berou v roce 2020?

Použijte kategorii

Vezmou do armády

Kategorie „B“ znamená, že jste způsobilí sloužit v řadách ozbrojených sil Ruské federace, avšak s určitými omezeními. Omezení platí pro typy jednotek, do kterých můžete být povoláni.

Podmínky pro získání kategorie jsou popsány v odpovídající části výše. Vaše diagnóza, stejně jako stupeň poškození tělesných funkcí, musí splňovat požadavky popsané v těchto podmínkách.

Přesnou kategorii způsobilosti k vojenské službě může stanovit pouze odborník na vojenské lékařské vyšetření po podrobném studiu zdravotního stavu brance. Bezplatnou konzultaci získáte telefonicky nebo kliknutím na tlačítko níže.

Hydrokéla. Odpovědi na nejčastější dotazy pacientů

Snažil jsem se. Snažím se vzdělávat pacienty. Budu rád za vaše plusy.

Doktore, co je to hydrocele ?

Hydrokéla je abnormální akumulace tekutiny mezi parietální a viscerální vrstvou tuniky a / nebo podél spermatické šňůry, což vede k otoku šourku nebo třísla.

Co je tunica albuginea?

Albuginea varlat (tunica albuginea, PNA, BNA, JNA, LNH) je bělavá vláknitá membrána, která pokrývá testikulární parenchyma; od B. asi. septa pojivové tkáně odcházejí a rozdělují parenchyma na laloky:

Doktore, jaké druhy hydrokély tam jsou ?

Hydrokéla, v závislosti na anatomických vlastnostech, existuje v takových typech, jako jsou:

Nekomunikující (izolovaná) hydrokéla

Břišní skrotální hydrokéla (komunikující, neizolovaná hydrokéla)

Cysta kanálu Nuka, tj. Spermatická cysta.

Doktor. Vysvětlete mi, co je izolovaná hydrokéla.. ?

Izolovaná hydrokéla je akumulace tekutiny mezi parietální a viscerální vrstvou tunica albuginea. To znamená, že tato akumulace tekutiny nekomunikuje s břišní dutinou nebo jinými dutinami..

Doktor. Vysvětlete, co není izolované, tj. komunikující hydrokéla ?

Termín komunikující kapka varlat nebo komunikující hydrokéla znamená, že mezi dutinou obklopující varlata a břišní dutinou je zpráva - nezapečetěný vaginální proces pobřišnice, kterým tekutina z břišní dutiny vstupuje do šourku a zpět.

Doktore, ukažte obrázek s cystou spermatické šňůry.

Doktore, řekněte nám, proč se vyskytuje izolovaná hydrokéla? Jaké jsou důvody pro izolovanou hydrokélu? ?

Idiopatická (nejběžnější)

Pravděpodobně je to způsobeno nerovnováhou v sekreci a reabsorpci tekutiny ve vlastní membráně varlat.,

pravděpodobně také kvůli poruše lymfatické drenáže, která interferuje s reabsorpcí serózní tekutiny

Hydrokéla může nastat jako reaktivní reakce na:

iatrogenní poškození lymfatických cév při disekci spermatické šňůry během varikokelektomie nebo tříselné operace

Intra-skrotální infekce, například při akutní epididymitidě

regionální nebo systémové virové onemocnění, včetně příušnic

lymfatická filariáza v rozvojových zemích

K hydrokéle dochází také v reakci na břišní trauma nebo torzi varlat nebo nadvarlete; maligní novotvary, jako je mezoteliom a rhabdomyosarkom

Doktore, proč existuje komunikující hydrokéla ?

Komunikující hydrokéla je způsobena neuzavřením vaginálního výběžku pobřišnice během růstu a vývoje plodu.

Doktore. Jaké příznaky mohou být u hydrokély ?

U hydrokély mohou nastat příznaky a stížnosti, například:

Zvětšení šourku

Nepohodlí nebo bolest v šourku.

Doktore, jak běžná je hydrocele ?

Izolovaná hydrokéla se vyskytuje asi u 1% mužů.

Doktore, jaká je diagnóza pro hydrokélu ?

Ultrazvuk šourku se používá jako diagnóza hydrokély.

Doktore, jak se léčí hydrokéla? ?

Hydrocele u dospělých je léčena pouze pomocí operace - hydrocelektomie.

Podstata operace spočívá v tom, že testikulární membrány jsou vyříznuty - šourek je uvolněn z přebytečné tekutiny, poté jsou testikulární membrány určitým způsobem sešity.

Někdy se jako léčba hydrokély používá aspirace a skleroterapie. TY. Provede se punkce a přebytečná tekutina se evakuuje, poté se vstříkne sklerotizující látka - adhezivní látka. Tato metoda může vyžadovat několik opakování, aby se dosáhlo trvale dobrého účinku..

Pane doktore, jak pochopit, zda je u hydrokély nutná operace? Zdá se, že má hydrokélu, ale nijak mě to neobtěžuje, řekněte nám.

Chirurgická léčba hydrokély je nutná, pokud:

Existuje nepohodlí a / nebo v oblasti hydrokély, šourku, šourek je infikován kvůli hydrokéle, hydrokéla zasahuje do pohybu.

Doktore, mohou nastat komplikace po operaci hydrokély ?

Ano, mohou. Jsou vzácné. Může se jednat o infekci rány, recidivu hydrokély, pooperační dlouhodobou bolest v šourku, v oblasti rozkroku a ozařování břicha; hematom, tříselná kýla, edém dolních končetin, atrofie varlat, hydronefróza, mužská neplodnost. Abyste minimalizovali všechna rizika, doporučuji, abyste mě kontaktovali a podstoupili operaci v Moskvě. Mám rozsáhlé zkušenosti s provozem hydrokély. Kontakty nechám v popisu a v komentářích k videu.

Doktore. Co se stane, když nebude hydrocele operován ?

Odpovědět. Ve většině případů nic. Někdy se však stává, že s hydrokélou tlačí tekutina na tkáně, varlata cévy - a tím způsobuje ischemii - zhoršené zásobování varlat krví, což může následně vést ke zmenšení velikosti varlat, k jeho atrofii.

UPD od moderátora. Náhled videa je takový, že jsem ho musel odstranit. Odkaz vlevo pro prohlížení ve zdroji.

Berou varlata s vodnatelností?

Vezmou do armády s varikokélou?

Po mnoho let neúspěšně bojoval s PROSTATITIS a POTENCIÁLEM?

Vedoucí ústavu: „Budete se divit, jak snadné je vyléčit prostatitidu každodenním užíváním.

Varikokéla je onemocnění spojené se zvětšením žil spermatické šňůry a varlat.

Toto onemocnění je poměrně časté u mladých mužů a mužů středního věku a je základem například pro odmítnutí zápisu do vojenského oddělení univerzity. To však platí pouze v případě, že je varikokéla pozorována ve třetím stupni..

Pro zlepšení potence naši čtenáři úspěšně používali M-16. Když jsme viděli takovou popularitu tohoto nástroje, rozhodli jsme se jej nabídnout vaší pozornosti..
Přečtěte si více zde...

U varikokély prvního a druhého stupně by mělo být přijato vojenské oddělení, ale konečné rozhodnutí přijímá speciální lékařská komise.

Pokud jde o vojenskou službu, pacienti s varikokélou mohou být vhodní pro službu pouze v 1. stadiu onemocnění. V ostatních případech (varikokéla 2 a 3 stupně) armáda nebere.

Nedostatek řádné léčby varikokély však může vést k rozvoji velmi vážných následků, takže byste neměli zanedbávat léčbu kvůli oddálení vojenské služby.

Jak lékařská komise u vojenského úřadu pro registraci a zařazení definuje varikokélu?

Na návrhové desce pro lékařství je varikokéla definována jako omezení služby, protože toto onemocnění omezuje právní způsobilost brance. V tomto ohledu jsou do rezervy zařazeni pacienti s varikokélou. V některých případech může být nabídnut branec k provedení operace a následnému přijetí do řad ozbrojených sil Ruské federace, to znamená, že odložení služby je poskytováno pouze po dobu trvání operace.

Pouze branci s druhým stupněm varikokély dostávají úplnou výjimku z vojenské služby za přítomnosti potenciální hrozby přechodu nemoci na třetí stupeň. Existenci této hrozby může prokázat speciálně provedené lékařské vyšetření..

Po operaci eliminace varikokély je poskytován odklad armády na šest měsíců. Poté se pacient musí dostavit na vojenskou registrační a zařazovací kancelář a znovu předat lékařskou komisi.

Odmítnutí podstoupit chirurgický zákrok k léčbě varikokély v době průvanu

Odvedenec má také právo odmítnout provést operaci. K tomu musíte napsat oficiální odmítnutí (v jakékoli formě). Při opakované výzvě k vojenské službě stačí prokázat toto ověřené odmítnutí (nebo kopii dokladu).

Vliv varikokély na účinnost
 • Varikokéla u mužů: hlavní příčiny, diagnostika, léčba
 • Varikokéla u mužů: metody diagnostiky a prevence
 • Nemoci způsobující bolest varlat: příznaky a léčba
 • Varikokéla u dospívajících: příčiny, diagnostika, léčba
 • Nezapomeňte však, že varikokéla přímo ovlivňuje reprodukční funkci těla a čím později se léčba tohoto onemocnění provede, tím méně je pravděpodobné, že obnoví schopnost početí..

  Chcete-li získat výjimku z vojenské služby na základě vývoje varikokély 3. stupně, musíte vyplnit speciální dokument - zákon o výzkumu zdraví. Podobný dokument poskytuje urolog po příslušných vyšetřeních..

  Nezapomeňte, že konečné rozhodnutí o provizi činí speciální lékařská komise..

  Kromě diagnostiky varikokély bere v úvahu přítomnost faktorů, jako jsou:

  • další doprovodná onemocnění;
  • případy relapsu nemoci;
  • vývoj komplikací spojených s varikokélou.

  Pokud má branec varikokélu stupně 3, je odložení z armády zamýšleno okamžitě a je to šest měsíců. Poté musí branec nastoupit na vojenskou registrační a zařazovací kancelář a znovu podstoupit lékařskou prohlídku.

  Podobné zpoždění je poskytováno všem brancům, u kterých došlo k relapsu onemocnění po operaci k léčbě varikokély 2. stupně.

  Pokud branec již podstoupil dvě operace k léčbě varikokély a znovu došlo k relapsu nemoci, je propuštěn z vojenské služby.

  Je nutné napadnout rozhodnutí lékařské komise (například uznání brance jako způsobilého pro vojenskou službu, pokud má varikokélu stupně 3), musí být na vyšších orgánech - lékařské komisi subjektu federace.

  Přítomnost varikokély jednoho nebo druhého stupně můžete potvrdit přímo během odvodové komise a před jejím absolvováním ve státním zdravotnickém zařízení a po obdržení předvolání poskytněte příslušné dokumenty na vojenské registrační a vojenské službě.

  V případě opakování varikokély prvního stupně má branná lékařská komise veškerá práva uznat brance jako vhodného pro vojenskou službu.

  Co je to cysta levého nadvarlete?

  Cysta nadvarlete levého varlete je benigní formace, ke které dochází v důsledku hromadění tekutiny v šourku u člověka. K tomuto problému dochází u 30% mužů středního věku a starších..

  Co je za problém?

  Přídavek je dlouhý kanál nezbytný pro pohyb spermií. Zde se vyrábí tekutina, která je nezbytná pro motorické funkce a zrání zárodečných buněk. U zdravých mužů jsou kanály odběru spermií neustále vyprazdňovány, ale v některých případech se tento proces neprovádí správně na pozadí vzniklých poruch. Z tohoto důvodu je přívěsek naplněn semennou tekutinou, dochází k tvorbě s membránou.

  Zvětšení cysty levého varlete dále vede k tlaku, který má vliv na chámovodu. Z tohoto důvodu dochází k narušení normálního odtoku spermatu, což následně vede k narušení reprodukční funkce. K tomuto problému dochází i v dospívání, které se postupem času postupně zvyšuje. Vrchol problému přichází u mužů ve věku 30-40 let. Ve věku 50 let se klinický obraz objeví úplně.

  Šourek zdravého muže má dvoukomorovou strukturu, každá komora obsahuje varle. Na druhé straně má varle nadvarlete, následované začátkem chámovodu. Váha levého varlat u mužů je o něco vyšší, takže je nejčastěji těžší, v důsledku čehož se nachází pod pravým. To neovlivňuje schopnost muže a je to normální. To však není překážkou vzniku cysty, ke které může dojít jak na levém, tak na pravém varlatě.

  Vytvoří se cysta hlavy nadvarlete levého varlat, těsně přiléhající k nadvarlete nebo umístěná na jeho stopce. Tato formace se nachází za varlatem, těsně nad ním a má dobrou pohyblivost. Cysta je často zaměňována s vodnatelností, zvláště když je patrná. K tomuto problému může dojít v jakémkoli věku, ale při správné a včasné diagnóze je pro muže a jeho sexuální funkce bezpečný.

  Proč se cysta vyskytuje a jak ji definovat?

  Existuje několik důvodů, proč se tato formace může u mužů vyvinout. V prvním případě problém nastává před narozením v důsledku vad v nitroděložním vývoji. Taková cysta bude obsahovat tekutinu ve své dutině, ve které nejsou žádné spermie.

  Ve druhé možnosti může být příčinou problému zranění nebo infekce. Tento důvod je přítomen ve 4 případech z 10, tj. 40%. Infekce způsobí slepení jedné nebo více chámovodů, čímž zablokuje tok semenné tekutiny. Z tohoto důvodu se hromadí neseminná tekutina, napínají se stěny kanálů, vytváří se cysta nadvarlete..

  Nahromaděné sperma má neutrální nebo zásadité složení. Kromě toho může cysta obsahovat části epitelu, leukocyty a lipidové buňky. Například částice epitelu tvoří stěny cystové dutiny.

  Příznaky onemocnění se projevují v pozdějších stádiích vývoje onemocnění. V jiných situacích nemusí být příznaky plně pozorovány. V tomto případě jej lze detekovat pouze jako výsledek náhodné kontroly během rutinní kontroly..

  Samotná cysta má malou velikost - asi 2 cm, což mužovi nepřináší žádné nepříjemnosti, ale v některých případech může být větší. V důsledku palpace lze identifikovat cystu, jedná se o sférický nádor, který je při palpaci prakticky nepohyblivý a bezbolestný. Muži mohou mít pocit, že mají 3. varlata.

  Jak již bylo zmíněno dříve, cysta se nemusí projevit - neexistují žádné bolesti, nepohodlí a další příznaky. Pro některé případy je charakteristický výskyt tažné bolesti, která se projevuje při fyzické námaze nebo sexuálním kontaktu. Cysta může růst, což je někdy velmi nápadné. Toto zvýšení vede k nepohodlí při chůzi a dokonce i sezení. V závažných případech mohou nastat stagnující procesy a může se tvořit hnis..

  Diagnostika a předpovídání situace

  Diagnóza se provádí na základě stížností a indikací pacienta. Lékař navíc sonduje šourek. Nejpřesnější diagnózu poskytují další diagnostické metody, jako je ultrazvuk a transiluminace.

  Vyšetření s prosvícením umožňuje přesně určit diagnózu. U této metody se používá směrový paprsek, struktura cysty umožňuje, aby tento paprsek dobře procházel, proto je během diagnostiky jasně viditelný obsah a velikost nádoru. Běžnou diagnostickou metodou je ultrazvuk, který umožňuje detekovat problém, rozlišovat jej, určovat velikost, tloušťku stěny a dokonce i kontury.

  Předpověď léčby nebo odstranění cysty končí příznivým výsledkem. Odstranění jako radikální způsob řešení problému považuje mnoho lékařů za nejlepší metodu. Většina pacientů, kteří podstoupili chirurgický zákrok, pozoruje zlepšení spermatogeneze na základě údajů ze spermogramu. Navíc bolest a nepohodlí v oblasti třísla úplně zmizí.

  Stejně jako u jiných chirurgických zákroků však existuje riziko poškození levé epididymis a varlat. Nemoc by proto měli léčit pouze zkušení lékaři s rozsáhlými zkušenostmi v této oblasti. Celková prognóza je však velmi příznivá. V budoucnu bolest zmizí, mužova reprodukční funkce se obnoví a kosmetické problémy se rychle vyřeší.

  Odstraňování problémů a prevence

  Pokud neexistují žádné příznaky a cysta přívěsku se neprojevuje, pak v této situaci není léčba nutná a není nutná žádná naléhavá terapeutická akce. V takovém případě lze použít postoj vyčkávání, dokud se problém neprojeví jasně..

  Jelikož existuje riziko recidivy onemocnění, skleroterapická léčba se v současnosti nepoužívá. Tato metoda se nepoužívá k vyloučení případného ohrožení spermatogeneze. Proto je tato léčba vhodná pro muže, kteří v budoucnu nechtějí mít děti. Je kontraindikován u ostatních skupin pacientů z dříve uvedených důvodů..

  Novým způsobem je léčba elektrokoagulační technikou. V této metodě neexistují žádné takové problémy se skleroterapeutickou metodou, relaps onemocnění je vzácný a doba zotavení trvá minimální dobu.

  Radikálnější metodou je léčba chirurgickým zákrokem..

  Operace se provádí v celkové nebo lokální anestézii; pacient bude vyžadovat další pobyt ve zdravotnickém zařízení. Doba zotavení trvá asi 10 dní.

  Samotná metoda odstranění cysty zahrnuje řadu akcí:

  Pro zlepšení potence naši čtenáři úspěšně používali M-16. Když jsme viděli takovou popularitu tohoto nástroje, rozhodli jsme se jej nabídnout vaší pozornosti..
  Přečtěte si více zde...

  1. Je proveden malý řez, který vede podél podélného stehu šourku.
  2. Provádí se excize a loupání formace, aby nedošlo ke zbytečnému poškození.
  3. Semenník je zasunut zpět do šourku, rána je zašita.

  Je třeba věnovat pozornost skutečnosti, že stehy by měly být aplikovány přesně a opatrně, protože nepřesnost v tomto procesu může vést k tvorbě jizev, což dále znemožňuje tvorbu a vývoj spermií. Stehy se odstraní jeden týden po aplikaci. Pacient by měl určitě navštívit urologa jeden měsíc po operaci. Tato návštěva má preventivní charakter. Je nutné, aby lékař zajistil, aby nedošlo k žádným patologickým změnám.

  Pokud se tedy objeví příznaky - bolest, nepohodlí a další, měli byste určitě navštívit lékaře. Jinak to může být v budoucnu fatální důsledek pro lidské tělo a jeho reprodukční funkci..

  Vojenská služba a křečové žíly na šourku: je možné kombinovat

  Venózní zvětšení v šourku je spousta mužské populace. Patologie je plná různých důsledků a omezení. Je důležité, aby každý rodič věděl, zda bere do armády s varikokélou a jak kompatibilní je branná povinnost se zjištěným porušením. Měli byste mít představu o parametrech způsobilosti pro vojenskou službu, o přitěžujících faktorech a vývoji nemoci.

  Stručně o kritériích způsobilosti pro vojenskou službu

  Pořadí branné povinnosti do armády znamená rozdělení do 2 kategorií: způsobilost a omezení nebo úplná nevhodnost služby. Komise hodnotí zdravotní stav branců podle „Harmonogramu nemocí“. Všechny stanovené parametry jsou v dokumentu fixovány na legislativní úrovni.

  1. Kategorie A - vhodnost. Mladí lidé mohou být povoláni do jakéhokoli druhu vojsk, včetně elity. Liší se v podkategoriích:
   • A1 - vynikající zdravotní ukazatele a určité vnější faktory (pro odvod do vzdušných sil, další jednotky);
   • A2 - ideální zdraví pro období provize, ale v anamnéze byly složité zlomeniny, nemoci;
   • A3 - drobné odchylky ve formě zrakového postižení, které nevyžaduje korekci nebo léčbu;
   • A4 - dobré zdraví, ale se zjevnými odchylkami, například vidění.
  1. Kategorie B - vhodná s menšími omezeními. Zdravotní stav musí být dobrý, nováčkovi může být svěřena určitá pozice, řada pracovních míst. Existují podkategorie:
   • B1 - přítomnost alergií, mírných forem patologií, při kterých se můžete věnovat fyzické práci;
   • B2 - drobná fyzická omezení, doporučení lehkých zátěží;
   • B3 - je indikována snížená zraková ostrost, sluch, obezita, těžké alergie, služba v jednotkách bez fyzické aktivity;
   • B4 - závažné odchylky ve zdraví, ale umožňují vám pracovat bez vážného stresu.
  1. Kategorie B - omezená vhodnost. V tomto případě je potvrzena přetrvávající ztráta zdraví, kvůli které člověk nemůže sloužit, zůstává v záloze a je odveden do armády pouze v situaci vedení nebo zahájení nepřátelství.
  1. Kategorie D - dočasně nevhodná. Může se jednat o urgentní léčbu kvůli úrazu nebo nemoci. Po určité době prochází branec opět IHC, aby mu byla přidělena kategorie fitness. Zpoždění může být až 12 měsíců. Po kontrole bude muži nejčastěji určen stav vhodnosti B nebo C..
  2. Kategorie D - neplatí. Vojenský průkaz uvádí, že muž trpí nemocemi a za žádných okolností jej nelze odvést do armády. Nejčastěji se jedná o osoby se zdravotním postižením nebo osoby, které se ani po dlouhodobé léčbě nemohou zotavit..


  Díky armádě se dnes samozřejmě mnoho mladých mužů ve vojenském věku chce vyhnout. Mělo by se však pamatovat na to, že přidělování dopisů komisí v budoucnu zabrání zaujetí pozic ve strukturách státní moci. Mohou také nastat problémy se zaměstnáním ve SVR, na ministerstvu pro mimořádné události, ve Federální vězeňské službě a v dalších resortních institucích, kde jsou preferenční pracovní podmínky, vysoké mzdy a věk předčasného odchodu do důchodu.

  Varikokéla a odvod: sloužit nebo nesloužit

  Křečové žíly varlete a spermatické šňůry se nejčastěji objevují ve věku 10-14 let. Ale diagnóza patologie se stanoví mnohem později, nemoc má vlastnost pomalého vývoje, proto až do věku většiny mladý muž možná neví, že má křečové žíly.

  V souvislosti se stanovenou diagnózou vyvstává mnoho otázek pro mladé muže a jejich rodiče. Co bude mít branec: propuštění nebo odložení? Jakým potížím bude mladý muž čelit? Jak dokázat, že jakákoli odchylka od obvyklého rytmu průtoku krve může vyvolat vývoj patologie a varikózní varle se zvětší, připomene si to syndromem ostré bolesti, neschopnost provádět i ta nejjednodušší cvičení.

  Diagnostika onemocnění a jeho stadií

  Pokud máte podezření na varikokélu, bude pacientovi předepsáno ultrazvukové vyšetření nebo Dopplerova ultrasonografie cév. Schopnost otěhotnět je potvrzena výsledky spermogramu, ale vojenský lékař pro tuto analýzu neposílá.

  Hodnocení stupně:

  • I - vývojové odchylky lze vysledovat na ultrazvuku, ale palpace nedává hmatatelné změny;
  • II - při palpaci je žíla znatelně zvětšena, ale pouze ve stoje;
  • III - zjevné změny ve stavu třísla v poloze na zádech, stojící, ultrazvukové testy potvrzují diagnózu;
  • IV je již pokročilá fáze, viditelná bez testů a pohmatu.

  Mohou vzít brance do ozbrojených sil s fázemi I-II, když nejsou žádné příznaky, patologie se neprojevila v dynamice.

  Provádění servisu s varikokélou prvního stupně

  Téměř úplná absence známek a vnějších projevů patologie nemůže sloužit jako základ pro odklad služby nebo provize. Jediným příznakem je mírná cyanóza kůže na postiženém orgánu. Nemoc není považována za důvod pro odmítnutí, pokud je přijata na univerzitu vojenského stylu.

  Branci jsou zařazeni do kategorie B, pokud byl mladík registrován u lékaře před přijetím předvolání. Při zachování stability státu může pacient sloužit s omezením typu vojsk (rozhodně nebude odvezen k výsadkovým jednotkám, ponorkám) a může být také poslán na výcvik na vojenskou školu.

  Důvody pro odklad a úplné uvolnění

  Chcete-li požadovat období léčby nebo vůbec nechodit do armády, musíte přiřadit kategorii G. Diagnózu stanoví lékař na návrhové komisi, muži může být přidělena operace, následuje odvolání a vyšetření.

  Pokud muž podepíše odmítnutí, operace se neprovádí, stupeň vývoje patologie je vysoký - IHC přiřadí kategorii B. To znamená, že mladý muž bude propuštěn ze služby v době míru, ale může být povolán na začátku nepřátelství. Odmítnutí by mělo být napsáno ve vojenské registrační a registrační kanceláři a pouze osobně.

  Pouze branci s posledním stupněm patologie, dynamickým vývojem nemoci, mohou být zcela osvobozeni od služby..

  Druhý stupeň onemocnění

  Berou do armády varikokélu stupně II? Onemocnění se projevuje při námaze, může dojít k relapsu s výrazným otokem šourku, příznaky bolesti v noze, břiše. V závislosti na závažnosti a projevech patologie je branci přidělena omezená vhodnost (B podkategorie 1-4). Ve skutečnosti to znamená, že služba v armádě je nevyhnutelná, ale odvětví armády je omezené: stavební prapor, železniční jednotky, pěchota nebo bezpečnostní jednotky.

  Třetí stupeň onemocnění

  Patologie je charakterizována přítomností závažných projevů. Může to být neustálá bolest ve slabinách, uzlinách a otok šourku, vizualizace ukazuje jasný nárůst velikosti nemocného orgánu. Zjistíte-li, zda je přípustné sloužit s varikokélou stupně 3, ať už berou mladé muže do armády, můžete získat odmítnutí.

  Třetí fáze onemocnění je kontraindikací pro přijetí na vojenskou univerzitu, není zpoždění, následuje plná komise. Ve zvláštních případech je přiřazena kategorie D, ve které je za žádných okolností nemožné povolat mladého muže do řad ozbrojených sil.

  Vhodnost pro armádu po operaci

  Pokud má branec v anamnéze informace o chirurgickém zákroku provedeném pro varikokélu, je přiřazena úroveň B (vhodnost s omezeními), stejně jako při zjištění II. Stadia onemocnění. Po zpoždění léčby je mladý muž povolán do stejné kategorie..

  Přiřazení úrovně B umožňuje sloužit ve vnitřních jednotkách, řídit auto, obrněný transportér a sloužit přidělený čas v komunikačních, raketových nebo chemických jednotkách. S pozitivní dynamikou může být mladý muž ponechán na druhý rok, uzavřít smlouvu, za předpokladu, že to nejsou výsadkové síly, námořní a mnoho dalších typů vojsk.

  Možnost vstupu na vojenský útvar

  Onemocnění ve 2. stadiu omezuje možnost předkládat dokumenty k zápisu na univerzitu vojenského stylu, diagnóza neumožňuje studium na vojenském oddělení.

  Pokud však pacient souhlasí s tím, že podstoupí operaci a podstoupí lékařské ošetření, neexistují pro příští rok žádná omezení - pokračujte předložením zdravotního certifikátu.

  Pokud jde o patologii ve 3. stupni, pak dojde k definitivnímu odmítnutí a pacient je uznán za nezpůsobilého k výcviku na vojenských školách a ve všech oblastech, kde se na vojenském oddělení poskytují kurzy.

  Kontroverzní problémy a způsoby jejich řešení

  Pokud má voják ve službě relaps, je operován ve vojenské nemocnici nebo poslán do civilní nemocnice. Poskytnutí dovolené v tomto případě není vždy možné, pacient se po zotavení vrátí do služby. Zpoždění se nezapočítává do dnů služby.

  Pokud se pacient po operaci zhorší, je poslán do komise, jsou vyšetřeny všechny okolnosti případu. Mají právo na propuštění z důvodu varikokély pouze v případě závažných případů, po operaci s komplikacemi a 3 relapsy od volání. Mladým mužům se nedoporučuje mlčet o příznacích onemocnění, jinak může patologie způsobit akutní komplikace. Všechny změny jsou zaznamenány do armádního lístku.

  Který článek vám pomůže pochopit kontroverzní body:

  1. Odklad po operaci je stanoven v čl. FZ číslo 48. Můžete se odvolat na čl. Č. 86.
  2. Článek č. 45 (str. B.) - Jedná se o přijetí stavu omezené platnosti. Léčba je možná u 3. stupně onemocnění, kdy lékaři již mohou detekovat zjevné narušení funkcí reprodukčního systému.
  3. Odmítnutí operace je odůvodněno čl. 33 zákona o ochraně zdraví.

  Závěr

  Policista, který má lékařský závěr o závažnosti patologie, nemožnosti pobytu v armádě, je bezpodmínečně odmítnut sloužit v ozbrojených silách. Abyste se nedostali do nepříjemné situace, musíte si před přijetím předvolání najít čas na kontrolu urologem a také včas vzít výsledky testů.

  Pamatujte, že toto onemocnění postihuje mužské genitálie, což znamená, že zvýšená fyzická aktivita povede k otoku končetiny. Ve vzácných případech mohou selhat nohy a dolní páteř. Porušení průtoku krve vyvolává řadu nemocí, takže mladý muž a muž ve vojenském věku by měli být velmi opatrní.

  Berou varlata s vodnatelností?

  V přítomnosti druhého varlata může být zachována jeho funkčnost. V takových případech se muž často cítí dobře a jediná věc, která mu může vadit, je psychické nepohodlí. Ale můžete se toho zbavit pomocí implantace protézy..

  Mimochodem, nyní podstupuji vyšetření duodenálního vředu podle zákona od vojenské registrační a zařazovací kanceláře, jak mohu k případu připojit cystu? Faktem je, že na lékařské desce ve vojenské registrační a zařazovací kanceláři o ní neřekl ani slovo, i když jsou tam všechny certifikáty, několik ultrazvuků za 2 roky, jen jsem si myslel, že berou s takovými vředy.

  Re: Varicoceli. Hydroceli (vodnatelný). Chronická epididitida. 14.12.:05 # 3

  Budou najati, pokud bude po operaci zachována endokrinní funkce. Pokud došlo k poklesu, pak se zástupci vojenské lékařské komise rozhodnou na základě článku 13 Seznamu nemocí.

  Palpace a externí vyšetření šourku ve druhé a třetí fázi jednoznačně a jasně umožňují zjistit přítomnost křečových žil plexus plexus. Jinak se provede Valsalvův test, když rekrut stojí, když napíná pobřišnici nebo kašle.

  Tento článek popisuje, za jakých okolností může branec počítat s odložením nebo úplným osvobozením z armády v závislosti na různých formách této nemoci..

  Pokud je novotvar benigní a nijak se neprojevuje, zatímco lékaři doporučují pozorování a není nutná žádná léčba, mladý muž je poslán sloužit.

  Mnoho lidí se může obávat vhodnosti pro službu s diagnózou, jako je monorchismus. Odpověď je, že jsou přijímáni do armády. Pouze v určitých situacích mohou být propuštěni ze služby. Hodně může záviset na tom, zda je nemoc vrozená nebo získaná.

  Jedná se o lokální akumulaci exsudátu v mozkových blanách nebo látce. Při malém objemu nemusí klinické projevy chybět, v tomto případě je onemocnění detekováno pouze během vyšetření metodou neuroimagingu. Při velkém objemu je pozorována kontrakce intrakraniálního prostoru, což vede k hypertenzi a kompresi mozkových struktur.

  Dodatečná zkouška je organizována ve zdravotnickém zařízení směrem k vojenskému komisariátu. Jak ukazuje praxe právníků asistenční služby odvedenců, diagnóza onemocnění obvykle zahrnuje následující metody výzkumu: ultrazvuk, dopplerografii šourku, krevní testy a laparoskopii. Všichni badatelé jsou zdarma.

  Křečové žíly ve slabinách mají následující stupně závažnosti onemocnění, kterými se vyznačují:

  • varikokéla 1 závažnosti - charakterizovaná zvýšením žil na šourku s napětím břišních svalů (určeno dotykem);
  • varikokéla 2 závažnosti - charakterizovaná mírným zvýšením žil na šourku (určeno palpací);
  • varikokéla 3 závažnosti - pozorována vizuálně a místy má nodulární zvětšení žil.

  V souladu se stupněm funkční patologie obdrží mladý muž vojenský dokument kategorie vhodnosti „B“ nebo „D“. V podobné situaci, abyste byli zapsáni do zálohy, byste měli také projít zkouškou z vojenského komisariátu podle zákona. Pokud byl proveden chirurgický zákrok na protetiku, měli byste na to rozhodně varovat odborníky ve vojenské registrační a přijímací kanceláři.

  Jedinou věcí, která bude považována za únik, je to, že odmítnete vyšetření a potvrzení diagnózy z vojenského úřadu pro registraci a zařazení a operace zde neplatí.

  I když branec nemá lékařské doklady potvrzující onemocnění, může lékař během lékařské prohlídky ve vojenské registrační a zařazovací kanceláři snadno detekovat patologii - vizuálně nebo palpací (sondováním). Před stanovením kategorie fitness dostane mladý muž doporučení k dalšímu vyšetření urologovi nebo andrologovi, aby zjistil příčinu anomálie a stanovil diagnózu.

  V ostatních případech se jedná buď o léčbu (poté je stanoveno zpoždění a je vyžadováno druhé vyšetření), nebo o stupeň dysfunkce určitých orgánů.

  TÉMA: Varicoceli. Hydroceli (vodnatelný). Chronická epididitida.

  Nebezpečí spočívá v tom, že bez ohledu na umístění dutiny může dutina stlačit cévy a nervová zakončení, pokud je její velikost větší než 3 cm. To způsobí otoky, bolesti při tažení a nepohodlí při pohybu. Patologie může vést k vodnatelnosti varlat a poté k ischemii a nekróze tkání. Proto je v takových případech nutný urgentní chirurgický zákrok..

  Všechny materiály na webu slouží pouze pro informační účely. Před použitím doporučení se musíte poradit s odborníkem!

  Pokud lékařský zásah neovlivnil pohodu pacienta a operace nevedla k narušení endokrinního systému, bude vhodnost služby určena podle článku 73.

  Nedostatek tělesné hmotnosti (BMI Berou varlata s vodnatelností v armádě

  Podle čl. 45 odst. B dává varikokéla třetího stupně branci právo na status „omezené zdatnosti“, to znamená, že mladý člověk má kvůli existující nemoci malé nebo střední postižení..

  Po skončení vojenské služby za takové diagnózy stále nestojí za to vzdát se - omezení uložená na vás budou záviset na míře projevu zhoršení zdraví, z nichž jsou pouze tři. Za přítomnosti choroby v její první kategorii vývoje nejsou uloženy žádné zákazy, na rozdíl od dalších dvou stupňů, o kterých si podrobněji povíme.

  Takový průzkum pomůže určit skutečnou úroveň nemoci a určit, zda vzít mladého muže k plnění svých vojenských povinností, nebo ne, protože existuje možnost, že se onemocnění může zhoršit a úroveň jeho závažnosti se změní ze 2 na 3.

  Křečové žíly umístěné v oblasti varlat mohou vést k vážným následkům: až k neschopnosti mít dítě.

  Pamatujte - i když máte takový status, bude možné sloužit - vše závisí na vývoji nemoci. Vaše rozhodnutí také hraje důležitou roli..

  Pokud máte varikokélu stupně 3, zdá se, že i podle zákona je člověk uznán za omezeně způsobilého pro vojenskou službu, pak rozhodně nestojí za klam, že nikdy nebudete nosit vojáky a hrachovou bundu. Po operaci budou odebráni, i když došlo k amputaci varlete. Vojenský komisař a vojenská lékařská komise se domnívají, že absence varlete nijak nezasahuje do vojenské služby.

  Toto onemocnění se nazývá monorchismus, ale je zahrnuto v Seznamu nemocí z hlediska integrity endokrinních funkcí. Faktem je, že tyto funkce jsou přiřazeny jednomu varlatu..

  Upozorněte na! Vydávání vojenských karet a udělování odkladů odvodu se provádí na základě rozhodnutí návrhových komisí a patří do výlučné působnosti vojenských komisariátů. Naše společnost poskytuje právní služby pro rekruty.

  Poté musíte napsat písemné odmítnutí provést operaci. To musí být provedeno přímo v kanceláři pro registraci a zařazení do armády během průchodu lékařské komise. Je důležité si uvědomit, že nikdo nemá právo zavázat se k provedení takové operace. Toto ustanovení stanoví federální zákon o ochraně zdraví.

  Důležité! Ve druhé fázi varikokély varlat je branci přiřazena kategorie „B“, která ho v době míru osvobozuje od vojenské služby. V některých situacích má branec právo obdržet kategorii „G“. Zároveň je mu udělen odklad vojenské služby: za provedení chirurgické operace a následnou rehabilitaci. Pokud je branec bezdůvodně vyslán k opětovnému absolvování určitých lékařských prohlídek, má branec právo takový zásah odmítnout. Je nutné napsat písemné odmítnutí podstoupit znovu ultrazvukové vyšetření a vyžadovat, aby návrhová deska učinila rozhodnutí na základě stávajících údajů o ultrazvuku.

  Více Informací O Hluboké Žilní Trombózy

  Použití antiembolických punčoch během operace

  Příznaky Venózní kongesce, křečové žíly, sedavý způsob života, vysoké riziko vaskulárních komplikací vedou ke snížení kvality života, omezené schopnosti pracovat a komplikacím během těhotenství a po porodu.

  Anatomie lidského srdce

  Příznaky Srdce je jedním z nejromantičtějších a nejsmyslnějších orgánů lidského těla. V mnoha kulturách je považován za sídlo duše, místo, kde pochází láska a láska. Z anatomického hlediska však obrázek vypadá prozaičtěji.

  Paraproktitida

  Příznaky Paraproktitida - hnisavý zánět tukové tkáně umístěné kolem konečníku a řitního svěrače.Subkutánní paraproktitida (viz foto) je akutní a chronická. Akutní paraproktitida je tvorba abscesů (omezených dutin s hnisem) tukové tkáně.