logo

Příčiny arytmie za normálního tlaku a pulsu, patogeneze, příznaky, diagnostické metody, léčba a prevence

Srdeční arytmie je narušení frekvence, rytmu nebo sekvence relaxace a kontrakce srdečního svalu. V lékařské praxi je arytmie léčena antiarytmickými léky. V článku budeme analyzovat, proč k arytmii dochází za normálního tlaku a pulzu..

Pozornost! V anatomicko-terapeuticko-chemické (ATC) klasifikaci jsou antiarytmické léky označeny kódem C01B. Mezinárodní nechráněný název: Antiarrhythmica classis I et III.

 1. Patogeneze
 2. Etiologie
 3. Příznaky patologie
 4. Diagnostika
 5. Léčba

Patogeneze

Fyziologickým změnám srdeční frekvence se říká variabilita. Tlukot srdce se může během dne zrychlovat (tachykardie) a zpomalovat (bradykardie). Při zvýšené srdeční frekvenci je téměř vždy nutné snížit tepovou frekvenci a při nižší srdeční frekvenci pouze s patologií.

Arytmie se obvykle dělí podle místa původu (sinoatriální uzel, atrioventrikulární uzel a další). Také arytmie lze rozlišit podle:

 • Rychlosti: bradykardiální nebo tachykardiální arytmie,
 • Nebezpečí: benigní nebo maligní, potenciálně život ohrožující arytmie,
 • Původ: vrozený (onemocnění srdečního svalu, poruchy iontových kanálů) nebo získaný (ischemická choroba srdečního svalu, expanze srdečních dutin, kardiomyopatie).

Supraventrikulární arytmie:

 • Extrasystoly,
 • Fibrilace síní,
 • Bradyarytmie,
 • Tachyarytmie,
 • síňový flutter,
 • Supraventrikulární tachykardie,
 • Blok sinoatriálního uzlu.

Žaludeční arytmie:

 • Komorové extrasystoly,
 • Idiopatická tachykardie,
 • Komorová tachykardie,
 • Ventrikulární flutter,
 • Blikání komor.

Systém srdečního vedení:

 • Syndrom nemocného sinu,
 • Syndrom bradykardie-tachykardie,
 • Sinusová bradykardie,
 • Syndrom karotického sinu,
 • Supraventrikulární tachykardie,
 • Atriventrikulární blok,
 • Wolff-Parkinson-Whiteův syndrom (WPW syndrom).

Etiologie

Vrozené příčiny:

 • Kardiomyopatie,
 • WPW syndrom,
 • Poruchy iontových kanálů (Brugadův syndrom, vrozené prodloužení QT intervalu),
 • Vrozené srdeční vady.

Získané důvody:

 • Poškození srdečního svalu,
 • Infarkt,
 • Ischemická choroba srdeční,
 • Mitrální regurgitace,
 • Hypertenzní onemocnění srdce,
 • Myokarditida a perikarditida,
 • Toxická dilatační kardiomyopatie.

Mezi další (nekardiální) příčiny, které mohou zvyšovat riziko poruch srdečního rytmu, patří:

 • Hypertyreóza (zvýšená aktivita štítné žlázy)
 • Poruchy elektrolytů (hypokalémie, hypomagnezémie, hyponatrémie),
 • Užívání léků (katecholaminy, antiarytmika, srdeční glykosidy, tricyklická antidepresiva),
 • Syndrom karotického sinu,
 • Psychovegetativní poruchy (úzkost, stres, únava, zvýšený tón vagusu),
 • Hypoxie (snížený kyslík v tkáních).

Příznaky patologie

U zdravých lidí se extrasystoly mohou objevit po celý život. Fibrilace síní je často považována za pravidelné nebo nepravidelné pulzování v krku. Pokud je srdce poškozeno, může dojít k srdečnímu selhání s vysokou srdeční frekvencí. To lze vyjádřit například nedostatkem vzduchu. V závažných případech může dojít k plicnímu edému. Může se také objevit angina pectoris a zhoršení příznaků již dříve špatného cerebrálního oběhu (dezorientace, závratě, záchvaty, dočasná ztráta řeči a poškození zraku).

Pokud dojde k bradykardické arytmii (blokáda AV-S-uzlů, snížený pulz v sinu), mohou se objevit závratě, kolapsové stavy nebo dokonce úplné mdloby. Ve vzácných případech atrioventrikulárního bloku stupně III bez kardiostimulátoru může dojít k fatální asystole.

U komorové tachykardie je účinnost ejekce obvykle tak omezená, že pacienti upadnou do bezvědomí. Pokud se tyto dysrytmie vyskytnou bez zjevného důvodu, nazývá se to náhlá srdeční smrt..

Diagnostika

Existují různé typy a formy dysrytmií, které lze diagnostikovat pomocí elektrokardiografie. Pokud není při vyšetření EKG zjištěna dysrytmie, může být nutná tzv. Elektrofyziologická studie. Správná diferenciální diagnóza pomáhá předepsat správnou léčbu.

Základní diagnostické metody:

 • Anamnéza (předchozí nebo komorbidní stavy, rodinná anamnéza),
 • Krátkodobé a dlouhodobé EKG (registrace denního nebo jednorázového kardiogramu),
 • Ergometrie (záznam abnormalit srdečního rytmu vyvolaných cvičením, jako je syndrom nemocného sinu),
 • Elektrofyziologické vyšetření (invazivní, ale velmi přesné, například pomocí mapovacího katétru),
 • Echokardiografie,
 • Farmakologické testy.

Léčba

Mnoho lidí se ptá: co si vzít s dysrytmií. Léčba je nutná zejména u arytmií, které jsou způsobeny organickými srdečními chorobami. Patří sem vrozená nebo získaná onemocnění srdečního svalu i dočasná onemocnění, jako je zánět srdečního svalu. Nejběžnější arytmie nacházející se v srdci jsou extrasystoly. Jsou benigní a neměli by být léčeni léky. Mezi smrtelností a extrasystoly neexistuje žádný vztah..

Důležité! Během těhotenství, pokud máte hypertenzi nebo cukrovku, jsou některé léky kontraindikovány. Léky mohou snížit frekvenci dysrytmií, ale způsobit smrtelné reakce u plodu.

Díky svým antiarytmickým vlastnostem se hořčík používá k léčbě srdečních arytmií. Hořčík přispívá k udržení rovnováhy elektrolytů v buňkách srdečního svalu a také snižuje uvolňování neurotransmiterů a neurotransmiterů, čímž předchází arytmiím. Při orálním podání neexistují prakticky žádné vedlejší účinky. Jedinou kontraindikací pro perorální podání je závažné poškození ledvin. Vezměte si hořčíkovou pilulku, abyste snížili frekvenci poruchy, v takovém případě to nemůžete.

V závislosti na typu arytmií jsou předepsány antiarytmické léky (adenosin, aymalin, amiodaron, atropin, beta-blokátory, digitalis, flekainidy, antagonista vápníku typu verapamilu nebo diltiazemu). Některé léky se také používají k léčbě arteriální hypertenze.

Pokud má pacient příliš pomalý puls (nízký srdeční rytmus), je indikována implantace kardiostimulátoru a defibrilátoru. Kardiostimulátor pomáhá obnovit normální srdeční rytmus (sinusový rytmus) v případě síňového flutteru a komorové tachykardie. Pokud má pacient s hypertenzí komorovou fibrilaci, je nejprve nutný defibrilátor. Pomáhá zlepšit šance pacienta na přežití a snížit úmrtnost na fatální arytmie.

Pokud se vyskytnou maligní dysrytmie v důsledku zhoršení ischemické choroby srdeční (CAD), je důležité zlepšit srdeční oběh srdeční katetrizací nebo bypassem koronární arterie. Některé arytmie (AVNRT, WPW, síňový flutter a fibrilace) lze odstranit ablací.

Extrakardiální příčiny by měly být kauzálně řešeny léčbou základního onemocnění (hyper-, hypotyreóza, nerovnováha elektrolytů, intoxikace). Supraventrikulární tachykardie lze léčit zvýšením vagusového tónu.

Rada! Je přísně zakázáno užívat lidové léky doma k léčbě srdečních arytmií. V případě jakýchkoli patologických stavů se doporučuje kontaktovat odborníka. Mnoho léčivých bylin, doplňků stravy, pilulek a bylinných extraktů může způsobit smrtelné vedlejší účinky.

Arytmie za normálního tlaku a pulsu

To nejdůležitější nabízíme na téma: „arytmie při normálním tlaku a pulsních příčinách“ s komentáři profesionálních lékařů. Snažili jsme se popsat všechny problémy přístupnými slovy. Pokud něco není jasné nebo pokud existují otázky, můžete je po článku nechat ve zvláštním poli.

Příčiny arytmie za normálního tlaku a pulsu, patogeneze, příznaky, diagnostické metody, léčba a prevence

Srdeční arytmie je narušení frekvence, rytmu nebo sekvence relaxace a kontrakce srdečního svalu. V lékařské praxi je arytmie léčena antiarytmickými léky. V článku budeme analyzovat, proč k arytmii dochází za normálního tlaku a pulzu..

Pozornost! V anatomicko-terapeuticko-chemické (ATC) klasifikaci jsou antiarytmické léky označeny kódem C01B. Mezinárodní nechráněný název: Antiarrhythmica classis I et III.

Fyziologickým změnám srdeční frekvence se říká variabilita. Tlukot srdce se může během dne zrychlovat (tachykardie) a zpomalovat (bradykardie). Při zvýšené srdeční frekvenci je téměř vždy nutné snížit pulzní frekvenci a při nižší srdeční frekvenci pouze s patologií.

Arytmie se obvykle dělí podle místa původu (sinoatriální uzel, atrioventrikulární uzel a další). Také arytmie lze rozlišit podle:

 • Rychlosti: bradykardiální nebo tachykardiální arytmie;
 • Nebezpečí: benigní nebo maligní, potenciálně život ohrožující arytmie;
 • Původ: vrozený (onemocnění srdečního svalu, poruchy iontových kanálů) nebo získaný (ischemická choroba srdečního svalu, expanze srdečních dutin, kardiomyopatie).
 • Extrasystoly;
 • Fibrilace síní;
 • Bradyarytmie;
 • Tachyarytmie;
 • síňový flutter;
 • Supraventrikulární tachykardie;
 • Blok sinoatriálního uzlu.
 • Komorové extrasystoly;
 • Idiopatická tachykardie;
 • Komorová tachykardie;
 • Třepetání komor;
 • Blikání komor.

Systém srdečního vedení:

 • Syndrom nemocného sinu;
 • Syndrom bradykardie-tachykardie;
 • Sinusová bradykardie;
 • Syndrom karotického sinu;
 • Supraventrikulární tachykardie;
 • Atriventrikulární blok;
 • Wolff-Parkinson-Whiteův syndrom (WPW syndrom).

Tachykardie

 • Kardiomyopatie;
 • WPW syndrom;
 • Poruchy iontových kanálů (Brugadův syndrom, vrozené prodloužení syndromu QT intervalu);
 • Vrozené srdeční vady.
 • Poškození srdečního svalu;
 • Infarkt;
 • Ischemická choroba srdeční;
 • Mitrální regurgitace;
 • Hypertenzní onemocnění srdce;
 • Myokarditida a perikarditida;
 • Toxická dilatační kardiomyopatie.

Mezi další (nekardiální) příčiny, které mohou zvyšovat riziko poruch srdečního rytmu, patří:

 • Hypertyreóza (zvýšená aktivita štítné žlázy)
 • Poruchy elektrolytů (hypokalémie, hypomagnezémie, hyponatrémie);
 • Užívání léků (katecholaminy, antiarytmika, srdeční glykosidy, tricyklická antidepresiva);
 • Syndrom karotického sinu;
 • Psychovegetativní poruchy (úzkost, stres, únava, zvýšený tón vagusu);
 • Hypoxie (snížený kyslík v tkáních).

U zdravých lidí se extrasystoly mohou objevit po celý život. Fibrilace síní je často považována za pravidelné nebo nepravidelné pulzování v krku. Pokud je srdce poškozeno, může dojít k srdečnímu selhání s vysokou srdeční frekvencí. To lze vyjádřit například nedostatkem vzduchu. V závažných případech může dojít k plicnímu edému. Může se také objevit angina pectoris a zhoršení příznaků již dříve špatného cerebrálního oběhu (dezorientace, závratě, záchvaty, dočasná ztráta řeči a poškození zraku).

Pokud dojde k bradykardické arytmii (blokáda AV-S-uzlů, snížený pulz v sinu), mohou se objevit závratě, kolapsové stavy nebo dokonce úplné mdloby. Ve vzácných případech atrioventrikulárního bloku stupně III bez kardiostimulátoru může dojít k fatální asystole.

Existují různé typy a formy dysrytmií, které lze diagnostikovat pomocí elektrokardiografie. Pokud není při vyšetření EKG zjištěna dysrytmie, může být nutná tzv. Elektrofyziologická studie. Správná diferenciální diagnóza pomáhá předepsat správnou léčbu.

Základní diagnostické metody:

 • Anamnéza (předchozí nebo souběžné onemocnění, rodinná anamnéza);
 • Krátkodobé a dlouhodobé EKG (registrace denního nebo jednorázového kardiogramu);
 • Ergometrie (registrace abnormalit srdečního rytmu vyvolaných cvičením, například se syndromem chorého sinu);
 • Elektrofyziologické vyšetření (invazivní, ale velmi přesné, například pomocí mapovacího katétru);
 • Echokardiografie;
 • Farmakologické testy.

Mnoho lidí se ptá: co si vzít s dysrytmií. Léčba je nutná zejména u arytmií, které jsou způsobeny organickými srdečními chorobami. Patří sem vrozená nebo získaná onemocnění srdečního svalu i dočasná onemocnění, jako je zánět srdečního svalu. Nejběžnější arytmie nacházející se v srdci jsou extrasystoly. Jsou benigní a neměli by být léčeni léky. Mezi smrtelností a extrasystoly neexistuje žádný vztah..

Důležité! Během těhotenství, pokud máte hypertenzi nebo cukrovku, jsou některé léky kontraindikovány. Léky mohou snížit frekvenci dysrytmií, ale způsobit smrtelné reakce u plodu.

Díky svým antiarytmickým vlastnostem se hořčík používá k léčbě srdečních arytmií. Hořčík přispívá k udržení rovnováhy elektrolytů v buňkách srdečního svalu a také snižuje uvolňování neurotransmiterů a neurotransmiterů, čímž předchází arytmiím. Při orálním podání neexistují prakticky žádné vedlejší účinky. Jedinou kontraindikací pro perorální podání je závažné poškození ledvin. Vezměte si hořčíkovou pilulku, abyste snížili frekvenci poruchy, v takovém případě to nemůžete.

V závislosti na typu arytmií jsou předepsány antiarytmické léky (adenosin, aymalin, amiodaron, atropin, beta-blokátory, digitalis, flekainidy, antagonista vápníku typu verapamilu nebo diltiazemu). Některé léky se také používají k léčbě arteriální hypertenze.

Pokud má pacient příliš pomalý puls (nízký srdeční rytmus), je indikována implantace kardiostimulátoru a defibrilátoru. Kardiostimulátor pomáhá obnovit normální srdeční rytmus (sinusový rytmus) v případě síňového flutteru a komorové tachykardie. Pokud má pacient s hypertenzí komorovou fibrilaci, je nejprve nutný defibrilátor. Pomáhá zlepšit šance pacienta na přežití a snížit úmrtnost na fatální arytmie.

Pokud se vyskytnou maligní dysrytmie v důsledku zhoršení ischemické choroby srdeční (CAD), je důležité zlepšit srdeční oběh srdeční katetrizací nebo bypassem koronární arterie. Některé arytmie (AVNRT, WPW, síňový flutter a fibrilace) lze odstranit ablací.

Extrakardiální příčiny by měly být kauzálně řešeny léčbou základního onemocnění (hyper-, hypotyreóza, nerovnováha elektrolytů, intoxikace). Supraventrikulární tachykardie lze léčit zvýšením vagusového tónu.

Rada! Je přísně zakázáno užívat lidové léky doma k léčbě srdečních arytmií. V případě jakýchkoli patologických stavů se doporučuje kontaktovat odborníka. Mnoho léčivých bylin, doplňků stravy, pilulek a bylinných extraktů může způsobit smrtelné vedlejší účinky.

Léčba zvýšené srdeční frekvence za normálního tlaku

Neúspěšné boje s HYPERTENSIONEM po mnoho let?

Vedoucí ústavu: „Budete se divit, jak snadné je vyléčit hypertenzi užíváním každého dne.

Zvýšená srdeční frekvence je jednou z forem změny normální srdeční frekvence. Jedná se o důsledek porušení metabolismu myokardu pod vlivem mimořádných excitačních impulsů. Tachykardie je charakterizována horní hranicí normy, sto úderů za minutu v klidu. Vzácné extrasystoly nejsou předmětem poplachu. Pokud jsou bušení srdce způsobeny patologickými změnami v těle, je nutná léčba vysokého pulzního tlaku.

Parametry arteriálního indexu (BP) a frekvence kontrakcí srdečního svalu spolu souvisejí. U hypertenze počet úderů za minutu přesahuje 90. A také rytmus bude záviset na věku osoby a vlastnostech organismu. Obecně přijímané kritérium je v rozmezí 60-90 tepů za minutu. Zvýšený puls za normálního tlaku lze vyvolat následujícími faktory. Fyziologické důvody:

 • zneužívání kávy, čaje, alkoholu, nikotinu nebo psychostimulačních látek;
 • respirační arytmie na pozadí fyzické námahy: běh, rychlá chůze, práce;
 • aerofagie, plynatost způsobená nesprávně organizovanou stravou a nadměrným příjmem potravy;
 • psychologické vzrušení zvýší puls: radost, strach, šok;
 • hypokalémie způsobená toxickými látkami, nadměrná dávka projímadel, diuretika;
 • období těhotenství;
 • horečka;
 • bušení srdce způsobené léky.

Zvýšenou srdeční frekvenci (HR) lze pozorovat nejen na pozadí normálního krevního tlaku. Zvýšený puls se zvýšeným tlakem je zaznamenán v případě patologických změn v těle:

 • hyperfunkce štítné žlázy (hypertyreóza);
 • akutní perikarditida: přebytečná tekutina tlačí na srdce;
 • azotemie spojená s poruchou funkce ledvin, kdy je v krvi pozorována velká koncentrace zbytkového dusíku;
 • hypoglykémie: nedostatek obsahu glukózy zvyšuje excitabilitu center automatismu srdce;
 • vrozené nebo získané patologie myokardu;
 • anémie, nízká hladina železa;
 • anorexie, hypertyreóza, náhlá ztráta hmotnosti;
 • embolie, plicní emfyzém;
 • fibrilace síní;
 • hiatální kýla: puls stoupá po jídle.

Tachykardie je stálým společníkem chronických alkoholiků a drogově závislých (ostrý projev v době abstinenčního syndromu). Časté pulzování se vyskytuje u lidí s nadváhou nebo v případě, že tělo nedostává dostatek živin kvůli dobrovolnému půstu spojenému s dietami.

Zvýšená srdeční frekvence při sportu, běhu, chůzi je normální. V ideálním případě se rytmus rychle obnoví. Po menší námaze - do 2 minut. Pokud byly hodiny dlouhé a vyžadovaly velké fyzické náklady, - do 1/4 hodiny.

Indikátor závisí na práci srdečního svalu. Pod vlivem zátěže jsou extrasystoly a puls častější. Roli hraje věk osoby a míra fyzické zdatnosti. Pokud je sedavý životní styl, srdeční sval je slabý, respektive jeho tahy jsou intenzivnější.

Při normálním zdravotním stavu, při sportu, můžete provést výpočet pomocí vzorce: odečtěte roky života od 220, ve výsledku získáte ideální puls. Například po dobu 30 let.

Pokud se parametry v těchto mezích mění, je to optimální indikátor a není důvod k obavám. Pokud se srdeční frekvence odchyluje a nelze se rychle zotavit, je nutné podstoupit vyšetření. Možná je to příznak vážné patologie..

Srdeční frekvence je ovlivněna řadou abnormalit spojených s prací vnitřních orgánů nebo progresivními procesy infekční povahy. Bez adekvátní léčby může vyvolat arytmický šok, mdloby, plicní edém na pozadí zhoršeného krevního oběhu. Mezi takové faktory patří všechny druhy neurologických abnormalit, hypotenze, nedostatek železa v krvi (anémie), selhání endokrinního systému, osteochondróza.

V rozporu s prací struktur mozku psychogenní etiologie jsou zaznamenány poruchy:

 • neurotický charakter;
 • odchylka ve vegetativním systému;
 • vznikají fóbie, imaginární problémy, deprese.

Patologické procesy ovlivňují viscerální sféru. Proto se často vyskytují případy dystonie se zvýšeným pulzním tlakem..

Toto onemocnění zahrnuje několik typů anémie. Je charakterizován porušením obohacení srdečního svalu kyslíkem v důsledku snížení hladiny erytrocytů a hemoglobinu v krvi. Hlavním procentem patologie je anémie z nedostatku železa. Sideropenie v těle je důsledkem:

 • ztráta krve;
 • onemocnění gastrointestinálního traktu;
 • těhotenství;
 • infekce;
 • vrozené selhání.

Patologie je doprovázena hypotenzí a zvýšeným pulsem se sníženým tlakem. Co dělat, aby nedošlo k léčbě? Normalizujte obsah hemoglobinu a železa v těle. Zahrňte do stravy játra (vepřové, hovězí), vlašské ořechy, pohanka. Jezte zeleninu a ovoce: zelená jablka, řepu, granátová jablka.

Toto onemocnění vyvolává srdeční rytmus v důsledku komprese nervových zakončení. Jsou umístěny na postižených oblastech páteře. Hlavní příčinou vysokého pulsu je osteochondróza hrudní nebo krční páteře. Tachykardie je doprovázena:

 • lokalizace bolesti v problémové oblasti;
 • omezení motorických schopností;
 • migréna a závratě.

U tohoto onemocnění není zvýšená míra trvalým příznakem. Srdeční frekvence se normalizuje při změně nepohodlné polohy.

Dysfunkce štítné žlázy (hypertyreóza) je jednou z příčin rychlého srdečního rytmu. Taková odchylka je charakterizována snížením produkce hormonu nezbytného pro kardiovaskulární systém. Onemocnění je doprovázeno trvalým porušením frekvence extrasystol ve směru růstu. Pulz zřídka klesne na 90 úderů. Konstantní - 100 a výše.

Anomálie v oblasti kardiologie jsou tak rozsáhlé, že po komplexní diagnostice je možné určit příčinu zvýšené pulzace. Patologie způsobují nestabilitu krevního tlaku. S hypertenzí, infarkty, srdečním selháním je tachykardie doprovodným příznakem.

Indikátor srdečního rytmu můžete eliminovat pomocí farmakologických léků nebo receptů tradiční medicíny. Volba léku bude záviset na příčině tachykardie, věku a charakteristikách těla..

Léčba zahrnuje použití pilulek, kapek. Následující terapeutické látky účinně normalizují pulzaci:

 1. "Anaprilin", "Metoprolol", "Bisoprolol", "Atenolol" snižují krevní tlak, tento faktor je brán v úvahu při předepisování léčby.
 2. "Isoptin", "Finoptin", "Verapamil", blokátory kalciového kanálu.
 3. Sedativa: „Tricardin“, „Cardomed“, „Valocordin“.

Co dělat, abyste zmírnili rychlé kontrakce srdečního svalu při vysokém tlaku a vysoké srdeční frekvenci? Nejprve je aretována hypertenze. Používají terapeutické látky nebo se uchylují k alternativní medicíně. S přetrvávajícími příznaky je nutné podstoupit diagnózu a racionálně léčit léčbu předepsanou lékařem.

Co lze udělat pro eliminaci tachykardie doma, pokud je tlak normální a vysoký puls? Následující recepty vám pomohou:

 1. Smíchejte 0,25 g medu s lžící citronové šťávy. Přidejte k látce 6 kapek tinktury z lékárny mateřského mléka. Rozdělte na tři části, vezměte si je do 24 hodin.
 2. Mleté bobule hlohu (0,5 šálku) nalijte vroucí vodu (0,5 litru), nechte 24 hodin. Kmen, pijte 100 g třikrát denně.
 3. Deset chmelových hlávek se vaří po dobu 15 minut v 1 litru vody. Vývar se napustí, přidá do čaje a pije se měsíc bez omezení frekvence.
 4. Polévková lžíce bylinné sbírky (citronový balzám, matka, máta, měsíček) se nalije 100 g ethylalkoholu. Nalévá se 5 dní na tmavém místě. Vezměte 18 kapek ráno a před spaním.

Lidová metoda neodstraní příčinu tachykardie, ale zvýší účinek léčby drogami, proto se doporučuje používat je komplexním způsobem.

Vysokému pulznímu tlaku lze zabránit preventivními opatřeními. Měli byste se vzdát alkoholu, kouřit, sledovat svou váhu, trávit čas venku, sportovat.

Otázky a odpovědi týkající se: arytmie za normálního tlaku a pulzu

Dobrý den, Michail Valentinovič!
Moc děkuji za konzultaci!

Michail Valentinovič, jsem ve slepé uličce. Složil mnoho testů, MRI GM a MRI SHOP, rentgenové snímky páteře, dvakrát monitorování EKG Holter (procházím všemi studiemi na soukromých klinikách, v poliklinice není možnost) - neexistují žádné diagnózy a léčba.

Podruhé za 2 roky podstoupím monitorování EKG Holter, ale záchvaty (zvýšený srdeční rytmus (přerušovaný), závratě, komprese v srdci a ve štítné žláze, zvýšený krevní tlak, pocit dechu, studený pot, během dne - nestabilita při chůzi a slabost nohou ) nelze chytit. K těmto útokům dochází 2-3krát za měsíc (možná během dne, možná v noci, nečekaně).

Monitorování prováděl Holter SDM3 (3kanálový, se 3 svody) - to je to nejlepší, co je v našem regionálním centru na soukromých klinikách. A dekódování monitorování je jiné. Jaké jsou vlastnosti tohoto modelu Holter EKG? Co jsou „nepoužitelné QRS“? Určuje Holter SDM3 povahu arytmie?

Sekundárně Holterovo monitorování odhaluje „Během dne, bez ohledu na frekvenci sinusového rytmu, je zaznamenán rozdíl v amplitudě a polymorfismu vlny T. Na pozadí sinusové tachykardie je zaznamenána deprese segmentu ST o 0,5–1 mm.“ Je to ischemie? Nebo je to spojeno s dlouhodobou přetrvávající hypertenzí?

Dříve se můj hormon štítné žlázy T4 někdy zvýšil. V roce 2004 byl T4 zvýšen = 16,3 dl / ml (norma je 4,2 - 12,0 dl / ml) - užíval jsem to v endokrinologické ambulanci. Byl předepsán anaprilin a několik dalších doplňků stravy (diagnóza nebyla na kartě uvedena. Všechny schůzky byly napsány na kousky papíru). Poté jsem vzal Mercazolil (udržovací dávku), nemohu tolerovat velkou dávku kvůli silným závratím a nestabilitě při chůzi. V roce 2006 (po užívání léků) jsem to vzal do soukromého lékařského centra. centrum: T4 - normální, i když příznaky hypertyreózy přetrvávaly (zrychlený srdeční rytmus, zvýšený krevní tlak, pocit zúžení srdce a štítné žlázy (difuzní struma), emocionalita, zvýšené pocení, třpyt v očích, gastrointestinální poruchy). Tyto příznaky mě doprovázejí od 22 let až dodnes (nyní mám 46). S přidáním menopauzy se příznaky zdvojnásobily. V roce 2015 byla testována na hormony štítné žlázy + paratyroidní hormon (překvapivě byl T4 normální a paratyroidní hormon byl zvýšen (?)):
7. 4. 2015 hormony štítné žlázy: volný T4 (FT4) - 15,02 pmol / l (norma je 9,0 - 20,0 pmol / l); Volný T3 (FT3) - 4,42 pmol / l (norma 4 - 8,3 pmol / l); protilátky proti pyroxidáze štítné žlázy - 6,5 lU / ml (norma je až 50 lU / ml); TSH - 1,63 mIU / ml (norma 0,25 - 5,0 mIU / ml)
7. prosince 2015 (paratyroidní hormon - zvýšený) - 74,8 pg / ml (norma 15,0 - 65,0 pg / ml) (!)

Video (kliknutím spustíte přehrávání).

Proč mám při normálních hodnotách T4 stále příznaky doprovázející hypertyreózu? Může neustálé užívání betablokátorů (od roku 2001) ovlivnit výsledek testu na hormony štítné žlázy??
Co může být spojeno s příznakem, jako je nedostatek vzduchu (pocit, že dech a srdeční rytmus jsou v nepořádku) - s hypertenzí nebo ischemií?
Tlaková bolest v oblasti srdce (ne více než 15 minut) s tím, co lze spojit? Je to kvůli vysokému krevnímu tlaku, rychlému srdečnímu rytmu nebo ischemii? Několikrát jsem použil nitroglycerin, bylo to jednodušší, ale objevila se silná bolest hlavy. Na klinice bylo řečeno, aby byla opatrná, aby neexperimentovala, kvůli zjevné nedostatečnosti mozkové cirkulace ve VVB.

Jak správně užívat Bisoprolol podle údajů EKG Holter (údaje z předchozí konzultace zveřejňuji níže)?
Od roku 2010 užívám přípravek Lozap 50, déle než 6 měsíců se objevil kašel (zejména pokud mám záda opřenou o opěradlo křesla) - může to být způsobeno použitím přípravku Lozap nebo něčeho jiného?
Musím být frakčně testován na lipoproteiny? Jaká laboratorní vyšetření projít?

Byl bych vděčný za konzultaci!

PŘEDCHOZÍ KONZULTACE:
17. října 2016
Natalya se ptá:
dobré odpoledne!
Konzultujte podle údajů Holter v kombinaci s příznaky a dalšími údaji z vyšetření. Ženě je 46 let. Existují záchvaty: zvýšený srdeční tep (přerušovaně), závratě, komprese v oblasti srdce, zvýšený krevní tlak, pocit dechu, studený pot, během dne - nestabilita při chůzi. Přestal jsem to s Bisoprololem. Užívám také Lozap 50 (hypertenzní b-n 2 polévkové lžíce.), Ale způsobuje to kašel. Co lze nahradit? Někdy nohy a chodidla otokují (hlavně v létě). Jaký je důvod?
V září bylo provedeno monitorování EKG Holter (Holter byl instalován doma; nedošlo k žádným výrazným srdečním záchvatům; provedli mírnou zátěž, kterou lze provést při nedostatečné koordinaci; vyskytly se takové příznaky - občas nerovnováha a krátkodobé (ale časté) závratě, pocit komprese v srdci, trvalé zvýšení krevního tlaku (po fyzické aktivitě dochází k prudkému zvýšení krevního tlaku), pocit nedostatku vzduchu, nestabilita při chůzi (po mírné fyzické aktivitě) a zhoršená koordinace).

Údaje o monitorování EKG Holter 12-13.09.2016:
Průměrná srdeční frekvence 80 / min. Spánek 6 hodin 50 minut Srdeční frekvence během spánku 69 / min., Při probuzení 85 / min. Cirkadiánní index 1.24.
Rytmus:
Tachykardie> 110 00:28:07 maximální srdeční frekvence 125 / min. (12.09.16 21:51:51)
Arytmie 00:00:17
Bradykardie (0,05). Celkový účinek regulace: mírná tachykardie (600 ms

Vysoký, nízký, normální krevní tlak a arytmie - proč se váš srdeční rytmus zrychluje a co s tím dělat?

Neustálé vzrušení, stresové situace, vysoký životní rytmus - to je jen malá část z těch důvodů, které vyvolávají kardiovaskulární patologie.

Dnes si na problémy se srdcem často stěžují nejen starší lidé, ale také osoby mladší 25 let..

Jaké jsou příznaky arytmie a tlaku, jak poskytnout první pomoc, pokud dojde k útoku, jaké léky je třeba užívat k prevenci - článek vám řekne o tom všem.

Arytmie (extrasystola) se projevuje porušením srdečního rytmu. K jeho rozvoji přispívají následující důvody:

 • hypertenze;
 • kouření;
 • zneužití alkoholu;
 • cukrovka;
 • nadměrná konzumace kofeinu;
 • patologie srdeční chlopně;
 • stres;
 • užívání určitých léků;
 • předávkování drogami;
 • otrava jídlem;
 • ischemická choroba;
 • poruchy elektrolytů;
 • kardiomyopatie.

Následující stavy vedou k arytmiím:

 • poškození srdečního svalu;
 • špatné zásobování krví. Snížený průtok krve do srdce mění schopnost buněk tvořit a vést elektrické impulsy;

Riziková skupina pro rozvoj srdečních patologií zahrnuje lidi s:

Aby se zabránilo vzniku problémů se srdcem a krevními cévami, doporučuje se minimalizovat vliv provokujících faktorů.

Lidé, kteří jsou vystaveni riziku vzniku těchto patologií, by měli věnovat zvláštní pozornost svému zdraví..

Při trvale vysokém krevním tlaku v důsledku nadměrného uvolňování krve se zvyšuje objem levé komory.

Selhání této části srdce způsobuje arytmie. Při vysokých počtech tonometru je puls obvykle rychlý.

Patologické zvýšení srdeční frekvence vyvolává tvorbu dalších zdrojů excitace ve svalových vláknech srdce, která vysílají impulsy a způsobují krátkodobé přerušení svalové práce. To vede k extrasystole..

Arytmie se může vyvinout na pozadí hypertenzní krize. V tomto případě je zvýšený tlak kombinován s akutním selháním levé komory. Pulz se zrychluje a srdeční činnost je narušena.

Poruchy srdečního rytmu jsou někdy doprovázeny nejen vysokým, ale také nízkým krevním tlakem.

Důvody, které způsobují pokles krevního tlaku na pozadí fibrilace síní, jsou:

U zdravého klidového člověka bije srdce rychlostí 60 až 100 úderů za minutu. Porušení rytmu za normálního tlaku může nastat z různých fyziologických důvodů, může být projevem nemoci.

Arytmie s normálními čísly tonometru je pozorována, když:

 • těhotenství;
 • vysoká tělesná teplota;
 • fyzická aktivita;
 • nedostatek kyslíku v místnosti;
 • anémie;
 • tyreotoxikóza;
 • plicní patologie, ke kterým dochází při zhoršené výměně plynů;
 • vegetativní-vaskulární dystonie. Zdravotní stav se obvykle zhoršuje na pozadí stresu a měnícího se počasí.

Arytmie s normálním krevním tlakem se vyskytuje také u některých srdečních onemocnění:

 • myokarditida;
 • onemocnění mitrální chlopně;
 • infarkt myokardu;
 • chronická cor pulmonale;
 • perikarditida;
 • aortální nedostatečnost.

Snížení hladiny cukru v krvi může vést k extrasystole. Proto by diabetici závislí na inzulínu měli pečlivě sledovat jejich stravu..

Srdeční arytmie se vyvíjí v latentní formě. Proto se na začátku nijak neprojevuje. Pouze lékař může detekovat patologii během postupu EKG.

Jak nemoc postupuje, začínají se objevovat nepříjemné příznaky, které naznačují mozkové nádory, srdeční ischemii, hypertenzi nebo patologii štítné žlázy.

Arytmie je charakterizována následujícími znaky:

 • dušnost;
 • ztmavnutí v očích;
 • závrať;
 • obecná slabost;
 • rychlá únavnost;
 • ztráta vědomí;
 • cítit toto zrychlení a poté zpomalit puls;
 • lisování bolesti na hrudi.

Když srdce pracuje nepravidelně, krev je špatně čerpána a diverguje vnitřními orgány. Z tohoto důvodu dochází k poklesu krevního tlaku. Mohou se tvořit sraženiny, krevní sraženiny. Spolu s krevním řečištěm vstupují do různých částí lidského těla a způsobují zablokování přívodu krve.

Pokud se krevní sraženina dostane do krevních cév mozku, dojde k mrtvici. A pokud blokuje koronární cévu, dojde u pacienta k infarktu myokardu..

Pokud se krevní sraženina dostane do plicní tepny, osoba náhle zemře. Arytmie vede k ventrikulární fibrilaci, která může způsobit zástavu srdce.

Abnormality srdečního rytmu a tlaku lze diagnostikovat doma.

Tonometry se používají k měření hladiny systolického a diastolického krevního tlaku..

Tato zařízení jsou mechanická, automatická a poloautomatická. Poslední dvě možnosti zjednodušují proces monitorování a jsou schopny zobrazit srdeční frekvenci.

Chcete-li měřit puls, musíte si dát prst na levé zápěstí. Je tak snadné zjistit rytmus, spočítat počet úderů srdce.

Pokud dojde k záchvatu arytmie, je lepší zavolat sanitku. Před příjezdem lékaře je třeba přijmout následující opatření:

 • posadit osobu na židli;
 • rozepínací oděv;
 • otevřete okno, abyste zajistili volný přístup kyslíku;
 • měřit tlak pomocí tonometru;
 • vypočítat puls;
 • podejte Valocordin nebo Corvalol. Pokud je útok doprovázen pocitem strachu, je lepší použít tablety Barboval nebo Valerian;
 • pokud stav zůstává závažný, stojí za to pokusit se normalizovat práci srdce vyvoláním zvracení. Chcete-li to provést, klikněte na kořen jazyka. Vyprovokovaný reflex často obnovuje srdeční frekvenci i při absenci zvracení.

Jednoduché dýchací cvičení pomáhá normalizovat práci srdce. Musíte zavřít oči a zhluboka se nadechnout. Zadržte dech na několik sekund a zatlačte na oční víčka. To by se mělo opakovat třikrát do 10 sekund..

Arytmie se často vyvíjí u lidí, kteří dlouhodobě užívají kličková diuretika (Lasix, Torasemid, Furosemid). Tyto léky odstraňují draslík z těla, což způsobuje poruchy srdečního rytmu. V tomto případě, než dorazí sanitka, je užitečné dát pacientovi tabletu asparkamu nebo pananginu.

Arytmie a krevní tlak jsou léčeny léky. Lékárny dnes nabízejí širokou škálu léků, které se používají k úlevě od infarktu. Jsou uvolňovány ve formě ampulí pro intramuskulární nebo intravenózní podání ve formě tablet.

Kardiologové předepisují následující léky k obnovení srdečního rytmu:

 • Verapamil. Rychle zmírňuje záchvat tachykardie. Ale ve stáří by měl být tento lék používán s opatrností;
 • Digoxin. Eliminuje příčiny onemocnění, zpomaluje puls. Je nutné zahájit léčbu malými dávkami s postupným zvyšováním dávky;
 • Chinidin. Pomalu působící antiarytmikum;
 • Flekainid. Lékaři často předepisují k obnovení srdečního rytmu;
 • Adenosin. Navrženo pro rychlou úlevu od příznaků arytmie. Působí již půl minuty po intravenózním podání.

K prevenci hypertenze a poruch srdečního rytmu lze užívat sedativa. Zlepšují práci srdce, normalizují spánek, zmírňují emoční napětí. Z těchto léků se často používají Sanosan, Persen a Antares..

Pokud je úkolem zmírnit záchvat arytmie, zastavit bolestivý syndrom, snížit pravděpodobnost opakování záchvatu, je lepší užívat trankvilizéry. Například Buspiron nebo Fenazepam. Působí rychle, snižují krevní tlak, normalizují puls, uvolňují vazospazmus a snižují krevní tlak.

S drogami v této skupině však musíte být opatrní. Pokud jsou nesprávně užívány, mohou vyvolat psychózu, hypertenzi a srdeční zástavu.

Někteří používají odvary z bobulí a léčivých rostlin k obnovení kardiovaskulárního systému..

Například je užitečné pít ovocné nápoje a kompoty z kaliny. Ke snížení počtu tonometrů se doporučuje vařit květy kaliny.

Dobrý účinek je také dán plody arónie a hlohu. Lidové metody jsou však účinné pouze v počátečních stádiích nemoci nebo v kombinaci s farmaceutickými antiarytmickými léky.

Kardiolog, jak si doma pomáhat s arytmiemi:

K tomuto článku není žádné téma videa.
Video (kliknutím spustíte přehrávání).

Arytmie a tlak jsou tedy výsledkem nesprávného životního stylu, neustálého přepracování a stresu. Mohou také naznačovat přítomnost závažné patologie. Pokud tedy tonometr dlouhodobě vykazuje vysoké počty a srdeční frekvence je narušena, měli byste se raději domluvit s kardiologem.

 • Eliminuje příčiny porušení tlaku
 • Normalizuje krevní tlak do 10 minut po požití

Prameny


 1. Nesterov, A.I. Otázky revmatismu: monografie. / A.I. Nesterov. - Moskva: SINTEG, 2014.-- 885 s.

 2. Chizh V. F. N. V. Gogolova choroba; Republic - Moscow, 2001.-- 512 s.

 3. Vakhtangishvili, R. Sh. Nemoci kardiovaskulárního systému. Arteriální hypertenze / R.Sh. Vakhtangishvili, V.V. Krzhechkovskaya. - M.: Phoenix, 2014.-- 512 s.

Dovolte mi, abych se představil - Ivane. Jako rodinný lékař pracuji více než 8 let. Považuji se za profesionála a chci naučit všechny návštěvníky stránek řešit různé problémy. Veškeré údaje o webu jsou shromažďovány a pečlivě zpracovávány, aby byly poskytnuty všechny potřebné informace co nejpřístupnější. Před použitím toho, co je popsáno na webu, musíte vždy konzultovat s profesionály.

Arytmie s normální srdeční frekvencí, co dělat

Pulz pro arytmii - jak se uklidnit

Arytmie se týká kardiovaskulárních onemocnění a je charakterizována změnami v činnosti srdce i v srdeční frekvenci. Arytmie je ve většině případů mírná a nepřináší žádné zvláštní nepohodlí, ale často se objevuje silná únava, závratě, podrážděnost a další příznaky onemocnění, které snižují kvalitu života.

Arytmie se vyvíjí z různých důvodů, ale hlavně na pozadí častého stresu a onemocnění kardiovaskulárního systému (hypertenze, ischemická choroba srdeční, poruchy struktury chlopňového aparátu).

Diagnóza patologie se provádí na základě elektrokardiogramu, ultrazvukového vyšetření srdce, zátěžových testů, Holterova monitorování. Pokud je zjištěna příčina onemocnění, je předepsána léčba arytmie, ale někdy je nutné uklidnit srdce za takových podmínek, kdy není možné požádat lékaře nebo dříve použité metody nepomáhají. Na takové situace se můžete předem připravit sledováním videa.

Video Jak si pomoci s arytmiemi: přerušení srdce, těžké dýchání, rychlý puls?

Pulz a arytmie

Jaký puls by měl být normální? V normálním stavu se srdeční frekvence (tzv. Puls, stanovený na radiálních, karotických a jiných tepnách) u dospělého pohybuje v rozmezí od 60 do 90 tepů / min. U dětí se ukazatele srdeční frekvence mírně liší, což závisí na věku dítěte - čím menší je, tím vyšší je srdeční frekvence, proto je v prvních měsících po narození puls přibližně 140-170 tepů / min..

Pod vlivem určitých faktorů se aktivita srdce mění nahoru nebo dolů, to znamená, že dochází k tachykardii nebo bradykardii.

Kromě výše uvedených porušení lze pozorovat následující změny srdeční frekvence:

 • Paroxysmy - objevují se ostré a zdánlivě nepřiměřené srdeční záchvaty, při nichž může být srdeční frekvence 220-240 tepů / min. Stejný náhlý konec paroxysmu. V tomto případě může být rytmus srdeční činnosti jednotný a chaotický..
 • Extrasystola - myokard se nepravidelně stahuje kvůli výskytu mimořádných vzrušujících impulzů. Poruchu rytmu lze považovat za variantu normy, pokud počet extrasystol nepřekročí 1 500krát denně. V případě extrasystoly, která výrazně zhoršuje pohodu pacienta, by měla být poskytnuta lékařská pomoc.
 • Fibrilace síní - srdce bije často a chaoticky (to znamená, že práce síní není v souladu s činností komor). Nesprávný rytmus zvyšuje riziko vaskulární tromboembolie.

Některé formy arytmie vyžadují okamžitou lékařskou péči; jiné lze léčit doma. Pokud víte, jak ovlivnit srdeční systém, můžete uklidnit arytmii ještě před příjezdem sanitky..

Jak žít s arytmií

Existuje několik možností pro průběh arytmie, podle kterých je organizován životní styl pacienta.

1. Porušení rytmu se prakticky neobtěžuje a samotná arytmie nezpůsobuje obavy lékařů - v takových případech stačí dodržovat obecná doporučení zaměřená na odstranění špatných návyků, normalizaci stravy a každodenní činnosti.

Je důležité si uvědomit, že pacienti s mírnou arytmií mohou vést normální život (cestování, cestování letadlem, sportování), ale s ohledem na skutečnost, že první příznaky srdeční poruchy již existují.

2. Mírná arytmie při absenci hemodynamických poruch, ale s výraznou klinikou - v takových případech lékař předepisuje antiarytmické léky, ale v malých dávkách a podobných lécích by měl být s pacientem po celou dobu, zejména při cestování, služebních cestách atd. Také u této formy arytmie, stejně jako u předchozí, jsou užitečná regenerační opatření ve formě masáže, balneoterapie, elektroforézy, vodních procedur.

3. Těžké formy arytmie, které jsou buď slabě pociťovány a určeny pouze na EKG, nebo jsou charakterizovány výraznou klinikou, by měly reagovat na vhodnou léčbu. Zároveň mohou být omezeny různé výlety, sportovní aktivity a některé typy pracovních činností..

U všech variant průběhu arytmie je nutné se vzdát alkoholu a kouření. Při zachování špatných návyků nebude léčba předepsaná lékařem a dodržování správné výživy dostatečně účinné.

Základní principy správné výživy pro arytmii

 • Strava bohatá na draslík pomáhá zlepšit pohodu u některých typů arytmií, s výjimkou blokád. Takovými produkty jsou jablka, banány, brambory, dýně, sušené ovoce. Broskve, česnek a některé rostliny, jako je hloh, řebříček, pomáhají vyrovnat se s arytmií.
 • Je třeba také odladit příjem hořčíku v těle v dostatečném množství. K tomu je třeba do stravy zavést pohanku, chléb s otrubami, luštěniny, různé druhy ořechů, slunečnicová semínka..
 • V závislosti na vaší hladině cholesterolu a dalších faktorech možná budete muset ze svého denního příjmu vyloučit živočišné tuky a kuchyňskou sůl. Uzená, smažená, kořeněná jídla obzvláště negativně ovlivňují srdeční sval, proto je také nutné je ze stravy vyloučit..
 • Pokud máte nadváhu, musíte jíst více nízkokalorických potravin, protože zátěž srdce se úměrně zvyšuje zvýšenou tělesnou hmotností. Kromě toho si musíte pamatovat, že půstní dny ve formě jablečných, kefírových a zeleninových diet pomáhají zlepšit metabolismus v těle..

Video Elena Malysheva. Co nejíst při užívání léků na arytmii?

Jak nezapomenout na užívání antiarytmik

Léky předepsané lékařem hrají důležitou roli v léčbě a prevenci záchvatů arytmie. Měly by být užívány pravidelně, pouze v tomto případě lze dosáhnout pozitivních výsledků. Abyste nezapomněli na užívání léků, můžete použít následující doporučení:

 • Je třeba shromáždit a prostudovat dostupné informace o lécích předepsaných lékařem (pokyny, recenze, praktické rady).
 • Všechny léky je zpravidla nutné zapíjet čistou vodou, nikoli džusy, kompoty, čajem nebo kávou..
 • Pokud není předepsán jeden, ale několik léků, musíte si vést deník s hodinovým plánem příjmu.
 • Počet zbývajících tablet musí být kontrolován, pak bude možné včas zakoupit nové balení léku. V tomto případě také pomůže zadání do deníku o předpokládaném datu nákupu dalšího balíčku..
 • Moderní gadgety s integrovanými organizéry dobře pomáhají při včasném užívání léků. Stačí, když si do mobilu, smartphonu vložíte připomenutí nebo jen zavěsíte kalendář na viditelné místo, abyste si vždy vzali svůj lék včas.
 • Lékárny prodávají speciální pilulky nebo krabičky na pilulky, ve kterých můžete léky okamžitě distribuovat do samostatných nádob. Jsou vhodné pro cestování nebo služební cesty. Ale na dlouhé cesty by měla být přijata delší nabídka drog..

Uvědomte si, že antiarytmické léky mohou být nákladnější, než se očekávalo. To by nemělo být frustrující, protože se můžete svého lékaře zeptat na náhražky nebo analogy, které budou cenově dostupnější za určitou cenu..

Jak uklidnit arytmie

Doma se můžete pokusit uklidnit arytmii pouze s mírnou klinikou. V takovém případě musíte přísně sledovat stav a při prvním zhoršení neváhejte zavolat sanitku.

Hlavní techniky pro zastavení záchvatu tachykardie a fibrilace síní:

 • Netlačte silně na oční bulvy.
 • Masírujte krční dutinu.
 • Vyvolání zvracení umělými prostředky.
 • Zhluboka se nadechnete a zatajíte dech.
 • Můžete vypít sklenici studené čisté vody.

Arytmie na pozadí chronické únavy nebo časté úzkosti lze eliminovat hlasitým počítáním. Chcete-li to provést, musíte sedět v pohodlné poloze, cítit puls na levé ruce a začít počítat svým hlasem. I když je rytmus špatný, měli byste se pokusit počítat rovnoměrně a ignorovat případná porušení. Srdeční aktivita se postupně zlepší.

První pomoc při bradykardii:

 • Vezměte si nohu nebo polosedavou horkou koupel.
 • Pijte silnou kávu nebo černý čaj.
 • Projděte se na čerstvém vzduchu.
 • Provádějte fyzické cvičení.

Pokud z výše uvedených akcí nedojde k žádnému výsledku, musíte ležet na zádech a zvednout nohy nad úroveň těla, pro kterou je umístěn váleček nebo polštář.

Co dělat s těžkou arytmií

Existuje několik receptů z tradiční medicíny, které lze použít na různé formy arytmie, ale co je nejdůležitější - se souhlasem lékaře, protože to pomůže vyhnout se komplikacím.

 • Předem zakoupené tinktury z kozlíku lékařského, hlohu, matky a ovsa jsou smíchány ve stejném poměru a po protřepání vezměte jednu čajovou lžičku na sklenici čisté vody. Musíte si vzít malé doušky.
 • Dříve zakoupené éterické oleje, jako je levandule, skořice, borovice, hřebíček z meduňky, se smíchají v 10 kapkách a vdechují se po nanesení kapky směsi na kapesník. Můžete také použít další komplex éterických olejů: eukalyptus, šalvěj, máta peprná, tymián, šalvěj.

Je důležité si uvědomit, že při určování srdeční frekvence nad 170 tepů / min a pod 40 tepů / min (indikátory jsou indikovány u dospělých, u dětí 200 respektive 70 tepů / min a v závislosti na věku) byste neměli váhat zavolat sanitku.

Podobné články

Pulz je důležitým biomarkerem stavu těla, a proto je důležité, aby každá žena v pozici poznala rychlost pulzu a také změny v něm, jakmile se objeví, měli byste se okamžitě poradit s lékařem. Tyto informace jsou důležité zejména pro ty, kteří věří, že jejich srdce a cévy jsou v pořádku..

Pulz je nejdůležitějším biologickým markerem stavu člověka. Nejprve se určuje u osoby, která ztratila vědomí, a je třeba ji vzít v úvahu také při studiu činnosti srdce. Existují věkové normy pro puls, navíc existují rysy charakteristik pulzu u těhotných žen a sportovců.

Hlavním indikátorem zdraví je puls. Není těžké to určit a měření se nejčastěji provádí v klidu. To pomáhá nejpřesněji zjistit základní schopnosti srdce a v případě potřeby se včas poradit s lékařem, protože snížení i zvýšení srdeční frekvence může naznačovat vážné onemocnění.

Příčiny arytmie za normálního tlaku a pulsu, patogeneze, příznaky, diagnostické metody, léčba a prevence

Srdeční arytmie je narušení frekvence, rytmu nebo sekvence relaxace a kontrakce srdečního svalu. V lékařské praxi je arytmie léčena antiarytmickými léky. V článku budeme analyzovat, proč k arytmii dochází za normálního tlaku a pulzu..

Pozornost! V anatomicko-terapeuticko-chemické (ATC) klasifikaci jsou antiarytmické léky označeny kódem C01B. Mezinárodní nechráněný název: Antiarrhythmica classis I et III.

Fyziologickým změnám srdeční frekvence se říká variabilita. Tlukot srdce se může během dne zrychlovat (tachykardie) a zpomalovat (bradykardie). Při zvýšené srdeční frekvenci je téměř vždy nutné snížit pulzní frekvenci a při nižší srdeční frekvenci pouze s patologií.

Arytmie se obvykle dělí podle místa původu (sinoatriální uzel, atrioventrikulární uzel a další). Také arytmie lze rozlišit podle:

 • Rychlosti: bradykardiální nebo tachykardiální arytmie;
 • Nebezpečí: benigní nebo maligní, potenciálně život ohrožující arytmie;
 • Původ: vrozený (onemocnění srdečního svalu, poruchy iontových kanálů) nebo získaný (ischemická choroba srdečního svalu, expanze srdečních dutin, kardiomyopatie).
 • Extrasystoly;
 • Fibrilace síní;
 • Bradyarytmie;
 • Tachyarytmie;
 • síňový flutter;
 • Supraventrikulární tachykardie;
 • Blok sinoatriálního uzlu.
 • Komorové extrasystoly;
 • Idiopatická tachykardie;
 • Komorová tachykardie;
 • Třepetání komor;
 • Blikání komor.

Systém srdečního vedení:

 • Syndrom nemocného sinu;
 • Syndrom bradykardie-tachykardie;
 • Sinusová bradykardie;
 • Syndrom karotického sinu;
 • Supraventrikulární tachykardie;
 • Atriventrikulární blok;
 • Wolff-Parkinson-Whiteův syndrom (WPW syndrom).
 • Kardiomyopatie;
 • WPW syndrom;
 • Poruchy iontových kanálů (Brugadův syndrom, vrozené prodloužení syndromu QT intervalu);
 • Vrozené srdeční vady.
 • Poškození srdečního svalu;
 • Infarkt;
 • Ischemická choroba srdeční;
 • Mitrální regurgitace;
 • Hypertenzní onemocnění srdce;
 • Myokarditida a perikarditida;
 • Toxická dilatační kardiomyopatie.

Mezi další (nekardiální) příčiny, které mohou zvyšovat riziko poruch srdečního rytmu, patří:

 • Hypertyreóza (zvýšená aktivita štítné žlázy)
 • Poruchy elektrolytů (hypokalémie, hypomagnezémie, hyponatrémie);
 • Užívání léků (katecholaminy, antiarytmika, srdeční glykosidy, tricyklická antidepresiva);
 • Syndrom karotického sinu;
 • Psychovegetativní poruchy (úzkost, stres, únava, zvýšený tón vagusu);
 • Hypoxie (snížený kyslík v tkáních).

Příznaky patologie

U zdravých lidí se extrasystoly mohou objevit po celý život. Fibrilace síní je často považována za pravidelné nebo nepravidelné pulzování v krku. Pokud je srdce poškozeno, může dojít k srdečnímu selhání s vysokou srdeční frekvencí. To lze vyjádřit například nedostatkem vzduchu. V závažných případech může dojít k plicnímu edému. Může se také objevit angina pectoris a zhoršení příznaků již dříve špatného cerebrálního oběhu (dezorientace, závratě, záchvaty, dočasná ztráta řeči a poškození zraku).

Pokud dojde k bradykardické arytmii (blokáda AV-S-uzlů, snížený pulz v sinu), mohou se objevit závratě, kolapsové stavy nebo dokonce úplné mdloby. Ve vzácných případech atrioventrikulárního bloku stupně III bez kardiostimulátoru může dojít k fatální asystole.

Diagnostika

Existují různé typy a formy dysrytmií, které lze diagnostikovat pomocí elektrokardiografie. Pokud není při vyšetření EKG zjištěna dysrytmie, může být nutná tzv. Elektrofyziologická studie. Správná diferenciální diagnóza pomáhá předepsat správnou léčbu.

Základní diagnostické metody:

 • Anamnéza (předchozí nebo souběžné onemocnění, rodinná anamnéza);
 • Krátkodobé a dlouhodobé EKG (registrace denního nebo jednorázového kardiogramu);
 • Ergometrie (registrace abnormalit srdečního rytmu vyvolaných cvičením, například se syndromem chorého sinu);
 • Elektrofyziologické vyšetření (invazivní, ale velmi přesné, například pomocí mapovacího katétru);
 • Echokardiografie;
 • Farmakologické testy.

Mnoho lidí se ptá: co si vzít s dysrytmií. Léčba je nutná zejména u arytmií, které jsou způsobeny organickými srdečními chorobami. Patří sem vrozená nebo získaná onemocnění srdečního svalu i dočasná onemocnění, jako je zánět srdečního svalu. Nejběžnější arytmie nacházející se v srdci jsou extrasystoly. Jsou benigní a neměli by být léčeni léky. Mezi smrtelností a extrasystoly neexistuje žádný vztah..

Důležité! Během těhotenství, pokud máte hypertenzi nebo cukrovku, jsou některé léky kontraindikovány. Léky mohou snížit frekvenci dysrytmií, ale způsobit smrtelné reakce u plodu.

Díky svým antiarytmickým vlastnostem se hořčík používá k léčbě srdečních arytmií. Hořčík přispívá k udržení rovnováhy elektrolytů v buňkách srdečního svalu a také snižuje uvolňování neurotransmiterů a neurotransmiterů, čímž předchází arytmiím. Při orálním podání neexistují prakticky žádné vedlejší účinky. Jedinou kontraindikací pro perorální podání je závažné poškození ledvin. Vezměte si hořčíkovou pilulku, abyste snížili frekvenci poruchy, v takovém případě to nemůžete.

V závislosti na typu arytmií jsou předepsány antiarytmické léky (adenosin, aymalin, amiodaron, atropin, beta-blokátory, digitalis, flekainidy, antagonista vápníku typu verapamilu nebo diltiazemu). Některé léky se také používají k léčbě arteriální hypertenze.

Pokud má pacient příliš pomalý puls (nízký srdeční rytmus), je indikována implantace kardiostimulátoru a defibrilátoru. Kardiostimulátor pomáhá obnovit normální srdeční rytmus (sinusový rytmus) v případě síňového flutteru a komorové tachykardie. Pokud má pacient s hypertenzí komorovou fibrilaci, je nejprve nutný defibrilátor. Pomáhá zlepšit šance pacienta na přežití a snížit úmrtnost na fatální arytmie.

Pokud se vyskytnou maligní dysrytmie v důsledku zhoršení ischemické choroby srdeční (CAD), je důležité zlepšit srdeční oběh srdeční katetrizací nebo bypassem koronární arterie. Některé arytmie (AVNRT, WPW, síňový flutter a fibrilace) lze odstranit ablací.

Extrakardiální příčiny by měly být kauzálně řešeny léčbou základního onemocnění (hyper-, hypotyreóza, nerovnováha elektrolytů, intoxikace). Supraventrikulární tachykardie lze léčit zvýšením vagusového tónu.

Rada! Je přísně zakázáno užívat lidové léky doma k léčbě srdečních arytmií. V případě jakýchkoli patologických stavů se doporučuje kontaktovat odborníka. Mnoho léčivých bylin, doplňků stravy, pilulek a bylinných extraktů může způsobit smrtelné vedlejší účinky.

Hrozí arytmie mrtvici? Zeptat se lékaře na správný srdeční rytmus

Čím větší je organismus živého tvora, tím méně častý je jeho puls. Srdce psa bije v průměru rychlostí 120 tepů / m, pro koně - 55 tepů / m, pro slona - 27 tepů / m. Je těžké tomu uvěřit, ale puls velryby je pouze 6-7 tepů / m. Etruskou myš lze ale kvůli rychlosti nazvat držitelem záznamu. Její srdce je schopné produkovat až 1300 úderů / m! Pokud jde o člověka, pohodlné tempo se pro něj zpravidla pohybuje v rozmezí 60-90 úderů / m. Problémy začínají, když se správný rytmus vymkne z rukou. Co je arytmie, jak je nebezpečná, je schopná vést k cévní mozkové příhodě a jak včas rozpoznat problém, říká kardiologka Natalya Dobrosoltseva.

Norma

- Co je to správný tep?

- Příroda ocenila muže se 4komorovým srdcem, které se skládá ze dvou komor a dvou síní. V pravé síni je „hlavní velitel“ srdeční frekvence - sinusový uzel. Právě v jeho buňkách se „rodí“ počáteční impuls, který u zdravého člověka udává rytmus a správnou sekvenci srdečního rytmu. Zdroj elektrického impulsu však může pocházet také z jiných oblastí srdce. V takových případech se jeho průběh „ztratí“ nebo zpomalí, což vede k různým porušením.

Jakákoli změna rytmu je důvodem k opatrnosti. V práci srdce existují nebezpečné a neškodné formy „nesprávné funkce“, ale to může určit pouze lékař. V žádném případě byste se neměli diagnostikovat sami.

Zajímavý:

- Existuje teorie, že každý člověk má konečný počet srdečních tepů - jen asi 2-2,5 miliardy tepů za celý život. Čím rychlejší je rytmus, tím dříve je tato „rezerva“ vyčerpána. Podle dánských vědců je pro stoleté obvykle puls klidný, alespoň u mužů..

- Jaký by měl být puls?

- Budete překvapeni, ale neexistují žádná jasná kritéria. Někteří odborníci považují srdeční frekvenci za normální od 60 do 80 úderů / m, jiní - od 55 do 90 úderů / m. Norma pro každého člověka je ve skutečnosti individuální a může záviset na věku, stupni fyzické zdatnosti, existujících chorobách, emočním stavu a životním stylu..

Rychlý puls (nad 80 tepů / m) se často vyskytuje během těhotenství, úzkosti, chronického stresu, během fyzické aktivity. Někdy je rychlý srdeční rytmus zcela vrozenou vlastností, která nepoškozuje zdraví..

U lidí, kteří se pravidelně věnují fyzické aktivitě (nejen profesionálnímu sportu), se často vyskytuje vzácnější puls (pod 60 tepů / m). A mimochodem, může to být také vrozené. Srdce „spočívá“, když člověk spí. Během tohoto období se puls zpomalí na 35-50 úderů / m2, zejména ve fázi hlubokého spánku.

Zajímavý:

- U kojenců srdce bije rychleji než u dospělých. Pulz dítěte od narození do 3 měsíců se pohybuje od 100 do 150 tepů / m. Čím je dítě starší, tím více se tyto hranice posouvají do klidnějšího rytmu..

- Závisí srdeční frekvence na podlaze?

- Vzácnější srdeční frekvence u mužů (za předpokladu dobrého celkového zdravotního stavu) lze považovat za normální. Ženy mívají častější rytmus, ale není tomu tak vždy. Kardiologové v každém případě studují obecný obraz stavu těla. Pohlaví zde není tak důležité, jak si mnozí myslí..

Ne normou

- Co se považuje za porušení?

- Abnormální srdeční rytmus (arytmie) nastává, když elektrické impulsy, které vyvolávají srdeční kontrakce, nefungují správně, což způsobí, že srdce bije příliš rychle nebo příliš pomalu nebo nepravidelně (ne rytmicky).

- Proč se tohle děje?

- V srdci arytmie je změna podmínek pro tvorbu buzení srdečního svalu nebo anomálií ve způsobech jeho šíření.

Může existovat mnoho důvodů. Mezi nimi:

 • srdeční choroba;
 • vysoký krevní tlak;
 • cukrovka;
 • kouření;
 • nadměrná konzumace alkoholu a kofeinu;
 • stres;
 • nemoc štítné žlázy;
 • poruchy elektrolytů (příliš nízká nebo příliš vysoká koncentrace ovlivňuje elektrickou aktivitu srdce);
 • anémie (pokles počtu červených krvinek přenášejících kyslík).

Užívání stimulantů také způsobuje poruchy srdečního rytmu. Amfetamin a kokain mohou poškodit srdeční sval a způsobit náhlou srdeční smrt v důsledku ventrikulární fibrilace.

- Předpokládá se, že arytmie je problémem pro starší lidi. Je to tak?

- Můžete si vzít téměř jakoukoli osobu (i mladou osobu, a to i bez zdravotních potíží), nainstalovat speciální přístroj, který bude zaznamenávat srdeční frekvenci během dne, a věřte mi, že bude nalezeno alespoň minimální srdeční selhání se zárukou 99,9%... To vůbec neznamená, že bude identifikována patologie, chci jen říct, že nikdo nemá ideální srdce. Nejsme roboti.

Arytmie je častým problémem a bohužel se vyskytuje také u mladých lidí. Stále hraje roli věk. Čím je člověk starší, tím větší je tuhost stěn myokardu (svalová střední vrstva srdce, která tvoří většinu jeho hmoty), velikost srdce se zvětšuje, struktura samotného svalu se mění. Tyto faktory ovlivňují schopnost srdce správně se stahovat a spouštět nejběžnější typ poruchy rytmu, fibrilaci síní. Rizika starších lidí jsou proto samozřejmě vyšší..

- Jaké je hlavní nebezpečí arytmie?

- V závažných případech může z důvodu nedostatečného srdečního výdeje vyvolat závratě, ztrátu vědomí, zhoršení prokrvení srdce a mozku.

Některé typy arytmií (například stejná fibrilace síní) mohou přispět k výskytu cévní mozkové příhody. V levé síni je jakási kapsa, která se nazývá ušnice. V této oblasti je průtok krve zpomalen. S velmi rychlou chaotickou kontrakcí síňových vláken se v této zóně ucpou vytvořené prvky (buněčná část krve) a vytvoří se trombus. Pokud se v určitém okamžiku ucho také stáhne, existuje riziko, že vytlačí krevní sraženinu a krev ji přenese do blízkých cév hlavy.

Existuje stupnice, podle které lékař hodnotí rizika vzniku krevních sraženin u konkrétní osoby. Pokud jsou tato rizika vysoká, jsou osobě předepsány speciální léky..

Jak včas rozpoznat arytmii

- V jakých případech musíte okamžitě zavolat sanitku?

- V případech, kdy k poruchám rytmu došlo poprvé, je to špatné, je obtížné chodit, závratě a objevují se nepříjemné pocity na hrudi.

Pokud má člověk podezření, že má arytmii, ale cítí se dobře, samozřejmě stojí za to navštívit lékaře, ale nemusíte paniku a zavolat sanitku. Mimochodem, tonometry s funkcí rozpoznávání arytmie se objevily už dávno a jejich použití je velmi pohodlné. Pokud vás indikátor arytmie zaujal poprvé, opakujte měření po několika minutách, sledujte se několik hodin a pokud se situace opakuje, měli byste se poradit s lékařem.

V případě asymptomatických záchvatů arytmie, aby se zjistil nástup záchvatu, doporučuji měřit tlak pomocí takového zařízení v pravidelných intervalech (denně), protože existuje „zlaté okno“ - období pro bezpečné obnovení rytmu za 48 hodin. Pokud si tělo během tohoto období samo neporadí, poraďte se s lékařem..

- Jak často kontrolovat srdce?

- Při absenci podezřelých příznaků doporučuji provést to v rámci klasického klinického vyšetření jednou ročně. Proveďte alespoň kompletní krevní obraz a elektrokardiogram srdce. Pokud něco zmatí vašeho lékaře, s největší pravděpodobností budete muset navíc zkontrolovat hormony štítné žlázy, složení elektrolytů v krvi, v některých případech je zobrazeno Holterovo sledování kardiogramu (přístroj, který sleduje kardiogram srdce během dne, 3 dnů nebo týdnů).

Co dělat

- Jak se léčí arytmie?

- V závislosti na typu arytmie a stupni jejího nebezpečí zvolí lékař taktiku pozorování, farmakoterapie nebo chirurgického zákroku.

- Je kardiostimulátor vždy potřebný?

- Samozřejmě že ne. Lidé si často myslí, že kardiostimulátor nějakým způsobem léčí srdce, ale není tomu tak. Zabraňuje pouze tomu, aby srdce bilo méně často, než je daný limit v požadovaném frekvenčním rozsahu, a také umožňuje lékaři správně předepsat antiarytmickou farmakoterapii v odpovídajících dávkách.

Existuje také takový typ stimulátoru, jako je kardioverter-defibrilátor, který pomáhá včas eliminovat život ohrožující poruchy rytmu. Jako citlivý záchranář pozorně „naslouchá“ srdci a pokud najednou rozpozná nebezpečnou arytmii, okamžitě ji pomocí impulsů zastaví.

- Jaká pravidla by měla dodržovat osoba, která má často arytmii?

- Nejprve musíte zjistit (společně s lékařem), co je provokujícím faktorem poruchy srdečního rytmu. Často se jedná o:

 • alkohol;
 • sycené nápoje;
 • vysoký krevní tlak;
 • přejídání;
 • nadměrná fyzická aktivita

V souladu s tímto bodem musíte přehodnotit svůj životní styl, vyloučit provokující faktor.

Fyzická aktivita by neměla být zcela odstraněna, měla by být pouze mírná. Poraďte se se svým lékařem. Někdo může používat jednoduchou chůzi, někdo cvičí jógu nebo Pilates, někdo potřebuje speciální terapeutickou gymnastiku, ale je nutné se hýbat, vyhýbat se zatáčkám.

Zajímavý:

- U profesionálních sportovců je riziko arytmie poměrně vysoké. A to vše proto, že srdce je také sval a neustálý trénink to také ovlivňuje. Stěny myokardu se stávají silnějšími a čím jsou silnější, tím vyšší je riziko změn v „elektrickém systému srdce“ a v jiné oblasti může dojít k iniciačnímu impulsu, který vyvolá arytmii. Sportovci proto potřebují lékařský dohled a včasné omezení zátěže..

Co se týče výživy, není nutná žádná speciální strava. V některých případech může odborník doporučit potraviny s vysokým obsahem hořčíku, vápníku, draslíku nebo předepsat léčbu vitamíny a minerály.

arytmie za normálního tlaku a pulzu

Otázky a odpovědi týkající se: arytmie za normálního tlaku a pulzu

Dobrý den, Michail Valentinovič!
Moc děkuji za konzultaci!

Michail Valentinovič, jsem ve slepé uličce. Složil mnoho testů, MRI GM a MRI SHOP, rentgenové snímky páteře, dvakrát monitorování EKG Holter (procházím všemi studiemi na soukromých klinikách, v poliklinice není možnost) - neexistují žádné diagnózy a léčba.

Podruhé za 2 roky podstoupím monitorování EKG Holter, ale záchvaty (zvýšený srdeční rytmus (přerušovaný), závratě, komprese v srdci a ve štítné žláze, zvýšený krevní tlak, pocit dechu, studený pot, během dne - nestabilita při chůzi a slabost nohou ) nelze chytit. K těmto útokům dochází 2-3krát za měsíc (možná během dne, možná v noci, nečekaně).

Monitorování prováděl Holter SDM3 (3kanálový, se 3 svody) - to je to nejlepší, co je v našem regionálním centru na soukromých klinikách. A dekódování monitorování je jiné. Jaké jsou vlastnosti tohoto modelu Holter EKG? Co jsou „nepoužitelné QRS“? Určuje Holter SDM3 povahu arytmie?

Sekundárně Holterovo monitorování odhaluje „Po celý den, bez ohledu na frekvenci sinusového rytmu, je zaznamenán rozdíl v amplitudě a polymorfismu vlny T. Na pozadí sinusové tachykardie je zaznamenána deprese segmentu ST o 0,5–1 mm.“ Je to ischemie? Nebo je to spojeno s dlouhodobou přetrvávající hypertenzí?

Dříve se můj hormon štítné žlázy T4 někdy zvýšil. V roce 2004 byl T4 zvýšen = 16,3 dl / ml (norma je 4,2 - 12,0 dl / ml) - užíval jsem to v endokrinologické ambulanci. Byl předepsán anaprilin a několik dalších doplňků stravy (diagnóza nebyla na kartě uvedena. Všechny schůzky byly napsány na kousky papíru). Poté jsem vzal Mercazolil (udržovací dávku), nemohu tolerovat velkou dávku kvůli silným závratím a nestabilitě při chůzi. V roce 2006 (po užívání léků) jsem to vzal do soukromého lékařského centra. centrum: T4 - normální, přestože příznaky hypertyreózy přetrvávaly (zrychlený srdeční rytmus, zvýšený krevní tlak, pocit zúžení srdce a štítné žlázy (difuzní struma), emocionalita, zvýšené pocení, třpyt v očích, gastrointestinální poruchy). Tyto příznaky mě doprovázejí od 22 let až dodnes (nyní mám 46). S přidáním menopauzy se příznaky zdvojnásobily. V roce 2015 byla testována na hormony štítné žlázy + paratyroidní hormon (překvapivě byl T4 normální a paratyroidní hormon byl zvýšen (?)):
7. 4. 2015 hormony štítné žlázy: volný T4 (FT4) - 15,02 pmol / l (norma je 9,0 - 20,0 pmol / l); Volný T3 (FT3) - 4,42 pmol / l (norma 4 - 8,3 pmol / l); protilátky proti tyropyroxidáze - 6,5 lU / ml (norma je až 50 lU / ml); TSH - 1,63 mIU / ml (norma 0,25 - 5,0 mIU / ml)
7. prosince 2015 (paratyroidní hormon - zvýšený) - 74,8 pg / ml (norma 15,0 - 65,0 pg / ml) (!)

Proč mám při normálních hodnotách T4 stále příznaky doprovázející hypertyreózu? Může neustálé užívání betablokátorů (od roku 2001) ovlivnit výsledek testu na hormony štítné žlázy??
Co může být spojeno s příznakem, jako je nedostatek vzduchu (pocit, že dech a srdeční rytmus jsou v nepořádku) - s hypertenzí nebo ischemií?
Tlaková bolest v oblasti srdce (ne více než 15 minut) s tím, co lze spojit? Je to kvůli vysokému krevnímu tlaku, rychlému srdečnímu rytmu nebo ischemii? Několikrát jsem použil nitroglycerin, bylo to jednodušší, ale objevila se silná bolest hlavy. Na klinice bylo řečeno, aby byla opatrná, aby neexperimentovala, kvůli zjevné nedostatečnosti mozkové cirkulace ve VVB.

Jak správně užívat Bisoprolol podle údajů EKG Holter (údaje z předchozí konzultace zveřejňuji níže)?
Od roku 2010 užívám přípravek Lozap 50, déle než 6 měsíců se objevil kašel (zejména pokud mám záda opřenou o opěradlo křesla) - může to být způsobeno použitím přípravku Lozap nebo něčeho jiného?
Musím být frakčně testován na lipoproteiny? Jaká laboratorní vyšetření projít?

Byl bych vděčný za konzultaci!

PŘEDCHOZÍ KONZULTACE:
17. října 2016
Natalya se ptá:
dobré odpoledne!
Konzultujte podle údajů Holter v kombinaci s příznaky a dalšími údaji z vyšetření. Ženě je 46 let. Existují záchvaty: zvýšený srdeční tep (přerušovaně), závratě, komprese v oblasti srdce, zvýšený krevní tlak, pocit dechu, studený pot, během dne - nestabilita při chůzi. Přestal jsem to s Bisoprololem. Beru také Lozap 50 (hypertenzní b-n 2 polévkové lžíce.), Ale způsobuje to kašel. Co lze nahradit? Někdy nohy a chodidla otokují (hlavně v létě). Jaký je důvod?
V září bylo provedeno Holterovo monitorování EKG (Holter byl nainstalován doma; nedošlo k žádným výrazným infarktům; provedeno mírné zatížení, které lze provést v případě nedostatečné koordinace; takové příznaky byly zaznamenány - občas nerovnováha a krátkodobé (ale časté) závratě, pocit komprese v oblasti srdce, trvalé zvyšování krevního tlaku (po fyzické aktivitě dochází k prudkému zvýšení krevního tlaku), pocit nedostatku vzduchu, neklid při chůzi (po mírné fyzické aktivitě) a zhoršená koordinace).

Údaje o monitorování EKG Holter 12-13.09.2016:
Průměrná srdeční frekvence 80 / min. Spánek 6 hodin 50 minut Srdeční frekvence během spánku 69 / min., Při probuzení 85 / min. Cirkadiánní index 1.24.
Rytmus:
Tachykardie> 110 00:28:07 maximální srdeční frekvence 125 / min. (12.09.16 21:51:51)
Arytmie 00:00:17
Bradykardie (0,05). Celkový účinek regulace: mírná tachykardie (600 ms

Změny pulzu s fibrilací síní

Arytmie je selhání srdečního rytmu, když se daný orgán začne nepravidelně stahovat. S rozvojem této patologie se také mění tepová frekvence u člověka. Může se měnit, nahoru i dolů. Jak normalizovat srdeční frekvenci s fibrilací síní?

Jak arytmie ovlivňuje srdeční frekvenci?

Pulz je nejdůležitějším fyziologickým ukazatelem zdraví člověka, podle kterého mohou zkušení odborníci podezřívat vývoj konkrétní patologie. Rozumí se to jako rytmické kolísání objemu krevních cév, které se kryje s kontrakcí srdečních komor..

Pokud je pulzní frekvence narušena, znamená to, že v těle dochází k patologickým změnám nebo na ni působí vnější faktory. Příčinou selhání oscilací jsou obvykle onemocnění srdce a cév. U některých onemocnění se puls zrychluje, u jiných zpomaluje.

Změna srdeční frekvence signalizuje nesprávnou funkci cév a srdce

Arytmie může být také faktorem vyvolávajícím pulzní narušení, a to ve směru snižování i zvyšování. V závislosti na selhání pulzní frekvence je patologie rozdělena do několika typů. Patří mezi ně následující:

 • Tachysystolická arytmie. V tomto případě je pozorováno zvýšení počtu vibrací, když dosáhne 90-100 úderů za minutu. V některých situacích může být indikátor ještě vyšší. Závisí to na průběhu srdečního onemocnění
 • Bradystolická arytmie. U tohoto typu patologie se puls naopak zpomaluje. Počet úderů za minutu se sníží na méně než 60.
 • Normosystolická arytmie. V takové situaci je srdeční frekvence téměř normální - 60-100 úderů za minutu.

Ve většině případů je to právě zrychlený pulz, který je pozorován u fibrilace síní, kdy počet oscilací může dosáhnout 500 úderů. Tento stav je doprovázen nepříjemnými projevy a vyžaduje okamžitou úlevu..

Příznaky

U fibrilace síní je obvykle pozorována vysoká srdeční frekvence. Způsobuje zhoršení pohody pacienta. Existují známky jako:

 • Obecná slabost v těle.
 • Hluk nebo zvonění v uších.
 • Citelné pulzování v hrudi, spáncích.
 • Útoky závratě.
 • Nadměrné pocení.
 • Točení hlavy.
 • Těžká úzkost.
 • Panický záchvat.

Když se u člověka objeví panika, je pro něj ještě obtížnější zvládnout záchvat arytmie. Pocit nevolnosti se v tomto případě dále zhoršuje..

Kromě bušení srdce způsobuje fibrilace síní zvonění v uších a závratě.

Pokud je srdeční frekvence příliš nízká, jsou pozorovány následující projevy:

 • Nespavost.
 • Podrážděnost.
 • Závrať.
 • Nízký krevní tlak.
 • Nevolnost.
 • Studený pot.
 • Porucha koordinace pohybů.
 • Ztráta vědomí.

Stává se, že člověk nezaznamená sníženou srdeční frekvenci, proto byste měli tento indikátor pravidelně kontrolovat doma.

Diagnostika

Pro správnou diagnózu provede lékař nejprve vyšetření. Kontroluje tepovou frekvenci, měří krevní tlak, poslouchá tlukot srdce.

Poté je předepsána elektrokardiografie. Obvykle stačí posoudit práci srdce, identifikovat arytmie a pulzní poruchy. Pokud však lékař má podezření na přítomnost některých dalších patologií tohoto orgánu, může provést echokardiografii a rentgenografii.

Na základě vyšetření lékař určí, jak přesně snížit puls v případě fibrilace síní.

Výsledky EKG umožňují diagnostikovat typ arytmie

Metody léčby

Čím více se arytmie vyvíjí, tím silnější jsou pulzní poruchy. Abychom se těchto poruch zbavili, je nutné adekvátní lékařské ošetření. Bez nich nebude možné obnovit srdeční funkce a vitální funkce..

Kromě léků je nutná změna životního stylu pacienta, protože nezdravá strava, špatné návyky, nedostatek spánku a další vnější faktory negativně ovlivňují stav srdce.

Jídlo a životní styl

Pokud má člověk fibrilaci síní a naruší puls, musí nejprve změnit svůj životní styl a stravu. Pokud jde o první bod, lékaři doporučují následující:

 • Přestaňte kouřit a pijte alkohol.
 • Věnujte se mírné fyzické aktivitě.
 • Stanovte si denní rutinu, vyhněte se nedostatku spánku.
 • Vyhněte se stresovým situacím.

Pokud jde o racionální výživu, je nutné z nabídky odstranit všechna nezdravá jídla, například tučné, smažené, uzené, vysoce solené, klobásy, konzervy, polotovary, cukrovinky, sladké sycené nápoje. Důraz by měl být kladen na čerstvou zeleninu, ovoce, bobule, byliny, sušené ovoce, obiloviny, libové maso a mléčné výrobky.

Vyvážená strava je základem zdravého životního stylu pro každého

Drogová terapie

Nemůžete se obejít bez užívání léků na arytmie. Následující skupiny léků pomáhají udržovat normální srdeční frekvenci a puls:

 1. Blokátory draslíkových kanálů.
 2. Adrenergní blokátory.
 3. Blokátory sodíkových kanálů.
 4. Blokátory vápníkového kanálu.
 5. Lokální anestetika.
 6. Srdeční glykosidy.
 7. Draselné přípravky.

S arytmiemi jsou často předepsány antikoagulancia, která ředí krev. S touto patologií se riziko vzniku trombózy a tromboembolismu skutečně zvyšuje..

Následující léky jsou oblíbené:

 • Amiodaron. Odkazuje na blokátory draslíku, zabraňuje pronikání iontů draslíku do tkání srdečního svalu. To vám umožní zpomalit kontrakci srdce a snížit tak tepovou frekvenci..
 • „Novokainamid“. Je zahrnut do skupiny blokátorů sodíku, zabraňuje vstupu tohoto prvku do myokardu, snižuje vzrušivost srdce. Pomáhá normalizovat srdeční frekvenci a puls..
 • „Propranolol“. Jedná se o adrenergní blokátor, který má antiarytmický účinek a také pomáhá stabilizovat vysoký krevní tlak..
 • "Warfarin". Týká se antikoagulancií, které ředí krev. Lék zabraňuje tvorbě krevních sraženin během arytmií. Jeho účinná látka blokuje tvorbu složek v játrech, které jsou zodpovědné za srážení krve.

Jedná se o nejzákladnější léky preferované lékaři, ale lze použít i jiné léky..

"Amiodaron" - jeden z nejpopulárnějších léků pro normalizaci pulzu při arytmii

Chirurgická léčba

Radikálním způsobem, jak snížit pulz při fibrilaci síní, je chirurgický zákrok. Existuje několik metod, které vám pomohou zbavit se srdečních nepravidelností..

Implantace kardiostimulátoru

Instalace kardiostimulátoru je jednou z nejoblíbenějších operací, po které se stav pacienta výrazně zlepší. Účinek takové léčby přetrvává mnoho let, ale postupem času může být nutná nová implantace tohoto zařízení..

Během zásahu je podkožní tukové tkáni v oblasti hrudníku implantován kardiostimulátor. Je schopen interagovat se srdečním svalem pomocí speciálních elektrod, které pomáhají obnovit normální rytmus.

Není dovoleno provádět operaci za takových podmínek, jako jsou:

 • Infekční procesy v těle.
 • Období exacerbace chronických onemocnění.
 • Duševní patologie, kvůli nimž pacient nemůže adekvátně komunikovat s lékaři.

Tyto kontraindikace jsou obvykle dočasné. Po jejich odstranění můžete začít instalovat stimulátor.

Instalace kardiostimulátoru eliminuje problém s arytmií, ale v průběhu času je třeba zařízení vyměnit

Radiofrekvenční ablace

Tento typ chirurgického zákroku se u fibrilace síní používá poměrně často a poskytuje vysoký terapeutický výsledek. Podstatou metody je eliminace ohnisek, díky nimž je narušen srdeční rytmus. Zničení těchto zón se provádí pomocí vysokofrekvenčního proudu.

Kontraindikace ablace:

 • Krevní sraženiny v srdci.
 • Nesoucí dítě.

Účinek takové operace je vysoký, ale riziko recidivy stále přetrvává.

Terapie s názvem "Labyrint" se provádí, aby se zabránilo průchodu patologických impulsů do srdce. Za tímto účelem je provedeno několik řezů na cévách plic a stěnách levé síně. Ve výsledku se vytvoří jakýsi labyrint.

Standardní typ takové léčby se používá jen zřídka, protože člověk musí být připojen k zařízení srdce a plic. Častěji používají jiný typ podobné operace - „Mini-bludiště“. V tomto případě není nutný systém umělého průtoku krve; celý postup se provádí v lokální anestezii. Řezy pro takový zásah se provádějí pomocí vysokofrekvenčního katétru..

Tradiční metody

Pokud srdeční frekvence během fibrilace síní nepřekročí 170 tepů za minutu, můžete ji zkusit zpomalit pomocí netradičních metod. Tinktury vyrobené na základě hlohu, matky a kozlíku lékařského pomáhají dobře. Lze je zakoupit v jakékoli lékárně, jsou levné..

Chcete-li zastavit útok rychlé pulzace, je nutné vytvořit směs uvedených prostředků, přičemž po každé lžíci. Nalijte výslednou kapalinu sklenicí vody, dobře promíchejte. Připravený produkt vypijte po malých doušcích.

Esenciální oleje také pomáhají snižovat rychlou srdeční frekvenci. K tomu jsou ideální produkty na bázi levandule, hřebíčku, meduňky. Mohou být smíchány po 10 kapkách každé z nich, poté aplikovány na kapesník a inhalovány. Oleje mají uklidňující účinek a zabraňují panice.

Aromaterapie vám umožňuje vyrovnat se s normalizací pulzu během záchvatů paniky

Nedostatek pulzu s fibrilací síní lze eliminovat odvarem z kaliny. Chcete-li připravit produkt, musíte nalít sklenici sušeného ovoce s 200 ml vody, zapálit a přivést k varu. Poté přikryjte a počkejte, až vychladne. Vezměte 150 ml 3krát denně před jídlem.

Pokud je puls příliš rychlý nebo naopak příliš pomalý, pak některé lidové léky nemohou dělat. V tomto případě jsou nutné léky..

Pulz s fibrilací síní se tak nejčastěji zrychluje, ale v některých případech naopak zpomaluje. K odstranění porušení je nutná komplexní léčba a změna životního stylu osoby.

Více Informací O Hluboké Žilní Trombózy

Svíčky rakytníku na hemoroidy: pokyny

Struktura Jaký je důvod terapeutického účinkuSvíčky rakytníku jsou vyráběny na bázi rakytníkového oleje. Extrakt obsahuje všechny užitečné složky přítomné v samotných plodech rostliny.

Jak léčit křečové žíly doma

Struktura Křečové žíly nebo křečové žíly jsou onemocnění, které každý rok omlazuje a je jedním z naléhavých problémů naší doby. Pokud v počátečních fázích vývoje není patologie příliš děsivá, její vývoj hrozí vážnými problémy.

Návod k použití léku Trental v ampulích

Struktura Injekce přípravku Trental zlepšují krevní oběh a jeho mechanické vlastnosti. Aktivní sloučenina léčiva zajišťuje inhibici PDE, zvyšuje obsah cAMP v krevních destičkách a ATP v červených krvinkách, což vyvolává snížení odolnosti periferních cév, zvýšení objemu vysunutého krve bez zvýšení počtu srdečních kontrakcí.